Kurshelg för ett växande engagemang

Välkommen till en fullspäckad helg av ny kunskap, erfarenhetsutbyte och fördjupning 27 - 28 oktober!

Kom till inspirerande och utmanande föreläsningar och workshoppar om ledarskap, faktaseminarier, nätverksträffar och möjlighet till en snokkurs. Vi lyfter frågor om normer och hur vi skapar sammanhang där eldsjälar inte ”brinner upp”? Du som sitter i en styrelse i krets eller länsförbund får också fördjupning för ditt arbete som förtroendevald.

Delar av programmet kommer vara gemensamt men framför allt finns en mängd workshoppar så att du själv kan bygga ihop en kurshelg efter dina behov.

Anmälan

Anmäl dig här! Sista dag att anmäla sig är 30 september.

Plats

Tollare folkhögskola
Åhlbergs väg 1, 132 49 Saltsjö-boo
Stockholms län

Datum och tid

Lördag 27 oktober 9.00-21.00
Söndag 28 oktober 9.00-15.00

Kostnadsfri kurshelg

Målgrupp: Förtroendevalda och föreningsaktiva
Den här kurshelgen är gratis för dig som är aktiv i Naturskyddsföreningen eller vill bli. Med aktiv menar vi:
- Du som är förtroendevald i en krets eller ett länsförbund
- Du som är medlem i ett nätverk eller aktiv i en arbetsgrupp

Mat och boende i dubbelrum ingår. Ersättning för resan utgår vid uppvisande av biljett och ifylld reseersättningsblankett. Blankett får du på kursen.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE
- Kostnadsfri avanmälan samt ändringar kan göras fram till 5 oktober.
- Avbokningsavgift på 700 kr vid sen avanmälan. Undantag görs vid uppvisande av läkarintyg.

Frågor och mer information

Sophie Nordström
Tel. 0735-323715
sophie.nordstrom@naturskyddsforeningen.se

Program:

> Här hittar du det fullständiga programmet med hålltider
(programmet kommer att uppdateras med mer info)

LEDARSKAP

Hur engagerar vi mer och fler
Här får du praktiska exempel från en metod som lyckats inspirera tusentals personer runtom i landet.
Ansvarig: Dena Gevarez, verksamhetschef Schysst

Att leda grupper
Vad sker i en grupp som jobbar tillsammans? Ett pass där vi tar upp grupputveckling med avstamp i Susan Wheelans modell, Integrated Model of Group Development och vad kan vara bra att tänka på i en grupps olika faser.
Ansvarig: Lisa Malmgren, utvecklingsledare, Studiefrämjandet Natur och miljö

Hur rekryterar vi nya krafter och rätt krafter till våra styrelser?
Valberedningen är föreningars viktigaste organ. Hur får vi in de nya krafter vi behöver för att orka göra alla gamla och nya aktiviteter vi vill och behöver för att locka gamla och nya medlemmar till vår förening?
Ansvarig: Anna Nilsdotter, kanslichef för Naturskyddsföreningens rikskansli

Styrelsestart
Vi lägger grunden till ett ramverk för styrelsens arbete. Exempel på hur man praktiskt och konkret sätter i gång.
Ansvarig: Kristina Keyzer, regional verksamhetsutvecklare Kansli Mälardalen

Årshjulet - ett konkret arbetspass för er verksamhet
Planerar din styrelses verksamhetsår. Här och nu! Lämna denna workshop med en gedigen bas för ert fortsatta arbete. Workshopen går igenom hur kretsen får hjälp av stadgar, årsmötet, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och planering. Ta med dig era stadgar och om er befintliga verksamhetsplan.
Ansvarig: Lisa Malmgren, utvecklingsledare, Studiefrämjandet Natur och miljö

Natur- och Dataskydd i förening - workshop om den nya datskyddsförordningen Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen. I workshopen går vi kort igenom förordningen. Med konkreta exempel visar vi hur kretsar och länsförbund kan ta sig an den. Exemplen på infotexter, integritetspolicy mm kommer att publiceras på Naturkontakt under september och oktober.
Ansvarig: Gert Straschewski/Helena Fredriksson, Mobiliseringsavdelningen

Framtidsstrategin - Hur stöder den ditt engagemang?
Riksstämman 2018 antog Naturskyddsföreningens framtidsstrategi, verksamhetsriktlinjer, för de kommande fyra åren 2019-2022. Under workshoppen undersöker vi hur ditt arbete och engagemang i föreningen kan stärkas genom samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå. Vi utgår från de fem prioriterade målområdena i framtidsstrategin.
Ansvarig: Sophie Nordström/Lisa Silver, projektledare

Rikskonferens 2019 - Påverka innehållet!
Vartannat år arrangerar riksföreningen en träff för medlemmar från hela Sverige. Den 10-12 maj 2019 är det dags igen då det blir rikskonferens i Kristianstad. Vad vill du att konferensen tar upp? En ständigt aktuell fråga är: Hur hittar och mobiliserar du medlemmar som vill bli mer aktiva - men ännu inte är det? Under denna workshop ska vi dela med oss av idéer och metoder för mobilisering, som vi hört om eller provat själva.
Ansvarig: Sophie Nordström, projektledare

Fixa pengar!
Inspirerande workshop om hur man kan ordna mer pengar till lokal och regional verksamhet. Presentation av verktygslådan för finansiering, goda exempel och diskussion om hur vi ordnar pengar som leder till mer möjligheter, bredare engagemang och ännu bättre verksamhet. Mårten Wallberg (ledamot i riksstyrelsen) och Kajsa Grebäck (verksamhetsutvecklare i Örebro och Värmlands län) kommer dela med sig av sina bästa tips och trix.
Ansvarig: Per Bengtson, projektledare regional finansiering

Naturskyddsföreningens globala arbete - en introduktion
En introduktion till föreningens globala arbete. Vad vi gör, hur vi gör det, var vi gör det och hur det går till.
Ansvarig: Leif Newman, chef Globala avdelningen

Lyckade ideella traineeprojekt - tips och trix i ideellt engagemang
Ideella traineer från tidigare år presenterar sina projekt. Kom och diskutera nya arbetsmetoder och nya arbetsområden. Hör deras bästa tips för framtida projekt inom föreningen. Årets ideella traineer deltar och är i inledningsskedet av sina ideella traineeprojekt. Kanske finns det någon som du och din krets, ditt län eller din arbetsgrupp vill samarbeta med?
Ansvarig: Anneli Nordling, organisationsutvecklare och ansvarig för Ideella traineeprogrammet

Engagera fler – ett hållbart ideellt engagemang!
Genom självreflektion och kunskap om det ideella engagemangets möjligheter och hinder får du verktyg för att leda dig själv och andra i organisationen mot gemensamma mål.
Ansvarig: Volontärbyrån

FAKTASEMINARIUM/FAKTAWORKSHOP

Havs- och vattenfrågor i fokus - hur vill vi arbeta?
Hoten mot den biologiska mångfalden i hav, sjöar och rinnande vatten ökar. Övergödning, överfiske, miljögifter och exploatering av stränder är bara några av de vattenmiljöproblem som behöver lösas - helst igår! På detta seminarium uppmärksammar viktiga vattenmiljöfrågor runt om i landet och diskuterar hur vi vill arbeta för att rädda våra värdefulla vatten.
Ansvarig: Mia Svedäng, projektledare lokal vattenmiljö

Tid för våtmark – behovet av våtmarker och hur föreningen kan leda våtmarksprojekt
Enorma arealer våtmark har försvunnit under de sista 150 åren. Vi diskuterar hur kretsar och länsförbund kan spela en aktiv roll lokalt och regionalt för att restaurera våtmarker och sköta de som finns kvar, tänkbara lokala samarbeten och inte minst de goda möjligheter som finns till finansiering.
Ansvarig: Andreas Skarmyr, projektledare våtmark

Strandskydd
En uppdaterad kretshandledning om strandskydd har tagits fram. Vi går igenom denna och pratar tillsammans kring strandskyddslagstiftning och olika ärenden runtomkring i kretsarna.
Ansvariga: Rebecca Nordenstam, Josia Hort, Oscar Alarik, miljörättsjurister

Naturkollen (medborgarforskning)
I samspel med medlemmar, ungdomar och allmänhet samlar vi in rapporter om arter och naturtyper. Med hjälp av forskare tar vi fram lokala åtgärdsprogram som vi presenterar för kommuner och andra markägare.
Ansvarig: Isak Isaksson, sakkunnig naturvård

Påverka kommunens naturvårdsarbete
Naturskyddsföreningen utsåg i våras Sveriges bästa naturvårdskommun genom en omfattande enkät som svarar på hur det står till med naturvårdsarbetet i Sveriges kommuner. Hela 210 av landets 290 kommuner besvarade enkäten och Huddinge blev bästa kommun. Vi utgår ifrån denna undersökning och pratar om hur kretsar kan påverka sina kommuners naturvårdsarbete och få inspiration och finansiering till att sätta igång nya naturvårdsprojekt.
Ansvarig: Hannah Wallin, sakkunnig skog och naturvård

Samiska rättigheter och utvinning av naturresurser i Sápmi
Urfolket samer har särskilda rättigheter när det gäller utvinning av naturresurser i Sápmi. Det framgår bland annat av FN:s urfolksdeklaration. Hur bör dessa frågor hanteras? Hur hanteras dessa rättigheter i dag? Var står Sverige jämfört med andra länder?
Ansvarig: Ruona Burman, sakkunnig naturvård

1,5 gradersmålet - går det att nå?
Kan vi hålla oss under 1,5 grader högre global medeltemperatur? Är det möjligt? Vi tittar närmare på IPCC:s nya specialrapport om 1,5-gradersmålet. Många forskare menar att det inte går utan massiva insatser av teknik för negativa utsläpp. Vi tittar även närmare på dessa tekniker, deras möjligheter och risker, potentialer och farhågor.
Ansvarig: Anders Friström, researcher respektive sakkunnig klimat

Miljövänliga Veckan Fixa grejen bjuder in till workshop
Om du vill minska på plasten i köket kan du vaxa en bit tyg och använda som förpackningsmaterial. Det kan ersätta både folie och engångsplastpåsen för mackan eller osten. Kan användas om och om igen, doftar gott och kan bli en fin present. Kom och gör, vi står för materialet!
Ansvariga: Karin Kruse och Jessica Andreasson, projektledare Miljövänliga Veckan

Vår roll som konsumenter, nu och framöver
Föreläsning och samtal om konsumtionsmönster, lyckoforskning, påverkan och framgångsfaktorer för beteendeförändringar.
Ansvariga: Eva Eiderström, Karin Kruse och Jessica Andreasson, projektledare Miljövänliga Veckan

KOMMUNIKATION

Låt engagemanget höras! Praktisk presentationsworkshop
Hur kommunicerar vi det engagemang vi har så att andra berörs och smittas av det? Deltagarna kommer att få ta del av praktiska verktyg att prova på plats. Fokus ligger på att hitta sin personliga stil, hitta vad som fungerar och göra mer av det. Max 10 deltagare.
Ansvarig: Ida Wahlund, projektledare Natursnokarna och skola

Prata med pressen - varför, hur och när?
Hur kan vi gemensamt sprida bilden av allt hoppfullt, roligt och livsviktigt som vi gör? Hur blir vi en ännu vassare och viktig röst i samhällsdebatten? - Här får du chansen att ta del av tips och trix för att nå ut i media och också dela med dig av egna erfarenheter.
Ansvarig: Eva-Lena Neiman, presskommunikatör

Hur kan vi få bättre digitala verktyg för vårt arbete?
Naturskyddsföreningen erbjuder en rad digitala kanaler för vårt gemensamma arbete: rikswebb, kretswebb, Naturkontakt, nyhetsbrev, sociala medier med flera. Under de närmsta tre åren ska en ny webbstrategi skapas för föreningen. Workshopen innebär en möjlighet för dig som deltagare att påverka föreningens framtida digitala kanaler. Vad tycker du fungerar bra idag, vad fungerar dåligt idag och hur skulle just du vilja ha det framöver? Gör din röst hörd!
Ansvarig: Mikael Enoksson, projektledare webb

NÄTVERKSTRÄFFAR

Miljörättsnätverket
Välkommen på nätverksträff! Vi pratar senaste nytt om miljörätt, intressanta rättsfall, behov av stöd i nätverket och en presentation av vår nya kretshandledning om strandskydd.
Ansvariga: Rebecca Nordenstam, Josia Hort, Oscar Alarik, miljörättsjurister

Havsnätverksträff – tema skyddat hav
Sverige har uppnått målet om skydd av marin miljö, men tyvärr finns skyddet ofta endast på pappret. Föreningens nya treåriga projekt presenteras: att arbeta för stärkt skydd i marina skyddade områden i Sverige, Kenya och Senegal. Vi utbyter tips, idéer och kunskap kring lokalt påverkansarbete och diskuterar hur vi som förening tillsammans kan arbeta för stärkt skydd i vår marina miljö, samt hur vi engagerar allmänheten.
Ansvariga: Lisa Högström, nätverkssamordnare och Johanna Källén Fox, projektledare skyddat hav

Nätverksträff Handla Miljövänligt
Utvärdering av Miljövänliga Veckan och tankar kring 2019.
Ansvariga: Karin Kruse och Jessica Andreasson, projektledare Miljövänliga Veckan

Kemikalienätverksträff  läkemedel i miljön
Läkemedel är en speciell grupp av miljöföroreningar då vi behöver dem för att bota och lindra sjukdomar. I dagens reningsverk renas läkemedel bort mer eller mindre - eller inte alls. Dessa förs med det renade avloppsvattnet ut i naturen, där de riskerar att påverka processer i andra organismer. Efter en presentation om föreningens nya projekt diskuterar vi varför läkemedel i miljön kan vara ett problem och hur man skulle kunna jobba för att förhindra spridning i naturen.
Ansvariga: Lisa Högström, nätverkssamordnare och Tove Porseryd, projektledare läkemedel i miljön

Klimatnätverksträff
Klimatnätverket bjuder in till en nätverksträff för att diskutera vad vi vill göra framöver inom nätverket? Kan exempelvis att hjälpa kommuner att bli fossilfria vara ett sätt att arbeta?
Ansvarig: Anders Friström, nätverkssamordnare

ARTKUNSKAP OCH NATURSNOKAR

Naturfalken - "simborgarmärke för artkunskap"
Under 2019 lanseras konceptet Naturfalken för att fler ska kunna lära sig arter och visa vad de kan om arter. Naturfalken är ett slags simborgarmärke på artkunskap och kan användas vid kretsaktiviteter i skogen eller på mässor/torgaktiviteter och likandnde. Visa att du kan 10, 20 , 50 eller 100 arter och du får ett märke. Kom och bli artvän och hjälp andra att ta Naturfalken.
Ansvarig: Eva Lindberg, verksamhetsledare för Natursnokarna

Natursnokledarkurs
Under några intensiva timmar får du med dig allt du behöver för att starta en natursnoksgrupp! Delar av kursen sker utomhus så klä dig efter väder. Varning för mycket lek! :)
Ansvarig: Ida Wahlund, projektledare Natursnokarna

Att leda utflykter
När du guidar grupper ute finns många sätt att ge deltagarna en bättre upplevelse! I Örebro län finns kurser med fortbildning för utflyktsledare och naturguider. Kom och inspireras, testa några tips och hör om erfarenheterna med utbildningsverksamheten från Kajsa Grebäck, naturguide och verksamhetsutvecklare på det regionala kansliet Örebro och Värmland. Workshoppen sker utomhus. 
Ansvarig: Kajsa Grebäck, verksamhetsutvecklare Örebro och Värmlands län

ÖVRIGT – Mingelaktiviteter i foajén hela helgen

Miljövänliga Veckan Fixa grejen bjuder in till prylbyte
Alla anmälda tar med sig var sin pryl som ryms i packningen som de kan tänka sig att byta mot en annan.
Ansvarig: Karin Kruse och Jessica Andreasson, projektledare Miljövänliga Veckan

Naturkontakt
Ställ frågor och berätta vad du tycker om Naturkontakt! Undrar du till exempel vad Kretshandboken är, hur du kan diskutera med andra i föreningen eller hur en laddar upp bilder i Bildbanken. Berätta om vad du saknar på Naturkontakt. Vad vill du ska bli bättre? Få hjälp med ditt bortglömda lösenord. Välkommen förbi när det passar eller boka in en tid.
Ansvarig: Hanna Rüdeberg, medlemskommunikatör

Öppen verkstad – sök fler frivilliga med Volontärbyrån
Välkommen på drop-in för att få praktiskt stöd och hjälp med att registrera och använda det kostnadsfria rekryteringsverktyget på Volontärbyråns sajt www.volontarbyran.org Med fördel tar du med dig egen dator/surfplatta och skaffar ditt personliga konto redan innan kursen.
Ansvarig: Volontärbyrån