Hitta miljömärkta riksdagskandidater 2014

Kolla listan med över 700 kandidater som lovat oss kämpa för miljön.

I valet den 14 september 2014 konkurrerade över 6 000 kandidater om 349 platser i riksdagen.

Naturskyddsföreningen gav politiker från alla partier möjlighet att miljömärka sig. Syftet var att ge fokus åt miljöfrågorna i valrörelsen och att höja miljöambitionerna hos politiker som kandiderade till riksdagen. Miljömärkningen gav också väljare som ville personkryssa på valsedeln möjlighet att hitta kandidater som lovat jobba hårt för miljön.

Se listan med miljömärkta kandidater >>

Det här krävs för att bli miljömärkt

För att bli miljömärkta behövde kandidaterna svara ja på tillräckligt många av våra 15 ambitiösa miljöförslag. Frågorna rörde bland annat naturvård, förnybar energi, skogens sociala värden, farliga kemikalier, biologisk mångfald och strandskydd.

Kolla frågorna politikerna svarat på >>

Personkryss för miljön

Från och med 2014 har väljarna större möjligheter än tidigare att personkryssa in kandidater i riksdagen. Nu sänks nämligen spärren för att personkryssas in i riksdagen från 8 till 5 procent. Det innebär att varje kandidat också är ännu viktigare för miljön. Engagerade politiker i alla partier kommer också att kunna sätta bättre snurr på miljöpolitiken.

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.