Klagomål

Har du klagomål om felaktigheter eller missförhållanden, rörande vår egen verksamhet eller någon av de samarbetsorganisationer som vi stödjer? Vi jobbar hela tiden för att utveckla vårt arbete och vill ha en öppen och god dialog med medlemmar och allmänhet.

Gäller ditt klagomål betalningar, medlemskap, adressändring eller informationsutskick? Kontakta medlem@naturskyddsforeningen.se

Gäller ditt klagomål vår webbplats, exempelvis länkar som inte fungerar? Kontakta webb@naturskyddsforeningen.se.

Om du har andra klagomål eller uppgifter om missförhållanden kan du kontakta oss på klaga@naturskyddsforeningen.se. Du kan begära att vara anonym. Vårt mål är att du ska få svar från oss inom fem arbetsdagar. Under semestertider kan det dröja lite längre. Vi uppmanar dig också att göra en polisanmälan om det finns brottsmisstanke.

Om du har mer generella frågor om vår verksamhet eller ståndpunkter i olika frågor kan du ställa dem på Facebook eller Twitter:
> Frågeforum
> Facebook
> Twitter