3 snabba frågor till solcellsexperten

Hur går det för den svenska solrevolutionen och varför är det så himla smart med solceller? Vi tog ett snack med Johan Lindahl, teknologie doktor och talesperson för Svensk Solenergi som har stenkoll på solel.

Sverige är ju ett kallt och mörkt land, hur stor solcells-potential har vi egentligen?

Den teoretiska potentialen för solceller i Sverige är väldigt stor. Om vi bara tittar på vårt byggnadsbestånd så finns det i Sverige cirka 400 miljoner kvadratmeter byggnadsyta som träffas av minst 70 procent maximal solinstrålning. Om man satte upp solceller med en verkningsgrad på 10 procent på den ytan, skulle solcellerna kunna producera el motsvarande nästan 30 procent av Sveriges totala elanvändning. Och det utan att ha exploaterat en enda kvadratmeter ny mark. 

Johan Lindahl, Svensk Solenergi

Dock är det kanske inte önskvärt att solceller står för en så stor del av vår elkonsumtion eftersom vi i Sverige även har tillgång till vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Man bör se energisystemet i sin helhet, där de olika energislagen har olika egenskaper och därmed bidrar på olika sätt. Därför är en framtida produktion på runt 10 TWh/år en rimligare målsättning. I dagsläget produceras det cirka 0,3 TWh solel i Sverige, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av vår totala elkonsumtion. Så det finns mycket kvar att göra.

 Men varför går det då så trögt för svenska solrevolutionen, jämfört med andra länder?

Utbyggnaden av solceller i Sverige är på gång.De senaste åren har den svenska solcellsmarknaden vuxit snabbt då marknaden vuxit med mellan 40 och 80 procent varje år de senaste fem åren. Men vi utgår från väldigt låga nivåer. Samtidigt är en snabbare tillväxt än så inte alltid önskvärt, eftersom det skapar en risk för en bubbla som kan spricka.

Jämfört med flera europeiska länder så kom vi igång sent med att installera solceller. Men vi ligger också före väldigt många länder utanför Europa som har betydligt högre solinstrålning än oss. En anledning till att vi kom igång lite senare är att vi inte har haft samma behov att ställa om elproduktionen som de har haft. Sveriges elproduktion är redan förknippad med relativt låga koldioxidutsläpp. Men det mesta pekar på att vi framöver måste hitta alternativ till kärnkraften som brottas med lönsamhetsproblem. Därför behöver vi bygga ut annan produktion och då kan solceller stå för en del av den utbyggnaden.

Varför ska man som privatperson investera i solenergi?

Att investera i en solcellsanläggning är en långsiktig investering som i dagsläget kan ge en relativt bra avkastning med rätt förutsättningar. Hur mycket man kan tjäna på det är svårt att säga eftersom det beror på en rad faktorer. Bland annat hur elpriset kommer utvecklas under de kommande 25-30 åren.

En anledning till att investera i solceller som privatperson är att hushållet blir mer självförsörjande och därmed mindre sårbart om till exempel elpriserna skulle gå upp framöver. För många handlar det helt enkelt om att göra en investering som kan vara både lönsam och bra för miljön samtidigt.

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.