Bilevolution - färre bilar och fossilfritt i tanken!

Svenskarna kör mer bil än någonsin och bilförsäljningen slår alla rekord. Om vi fortsätter så här rullar vi i högsta hastighet mot klimatkaos. Dags att vända trenden. Dags för bilevolution!

Vi har sedan december 2015 ett globalt klimatavtal, och nu är det dags att leva upp till det! Samtidigt kör svenskarna mer bil än någonsin och bilförsäljningen slår alla rekord. Dessa utsläpp påverkar såklart klimatet.

Men lösningarna finns! Elbilar är hetare än någonsin och batteritekniken utvecklas och blir smartare och effektivare för varje dag. Att köra på bensin är snart lika mossigt som att köra häst och vagn.

Det går alltså att nolla utsläppen från transporterna till 2030 och många vill göra det. Svenskarna behöver köra mindre bil och använda bilen smartare. Och det är vad vi kallar för bilevolution! Det betyder fler elbilar och fossilfritt i tanken, och det behövs för att vi ska nå klimatmålen.

Det finns ingen universallösning för att minska utsläppen. Istället handlar det om ett pussel med många viktiga bitar som tillsammans skapar ett hållbart transportsystem. Cykelchock och tågboom är två sådana.

Här listar vi två av våra favvo-lösningar just nu för att sätta bilevolutionen i rullning:

 

Här politiker har ni två toppenförslag att anamma:

  • Vi vill ha ett effektivt bonus/malus-system. Det fungerar som en Robin Hood-skatt på bilar. Nyinköpta bilar som genererar höga koldioxidutsläpp straffas med en högre skatt (malus), medan nya bilar med låga utsläpp belönas med en bonus. Ju mindre utsläpp ju större bonus, ju större utsläpp ju större malus. Systemet blir självförsörjande och kostar inte statsbudgeten någonting.

    Syftet är att öka andelen miljövänliga fordon och bidra till en fossiloberoende fordonsflotta, och därmed minskad klimatpåverkan.

    Naturskyddsföreningen tycker det är viktigt att ett bonus/malus-system utformas så att det blir effektivt, vilket bland annat innebär att både bonusen och malusen blir tillräckligt höga för att påverka bilköparna. Därför är vi kritiska till det nya förslaget som lagts av en statlig utredare eftersom straffet är för lågt för de sämsta bilarna och den största andelen bilar får varken bonus eller malus.

  • Kvotplikt är ett styrmedel för att öka andelen förnybara drivmedel och minska andelen fossila. Det finns olika sätt att utforma systemet, men grundidén är att de som säljer drivmedel får ansvar att stegvis öka andelen förnybara bränslen med en förutbestämd kvot och därmed minska mängden fossila utsläpp. Politikerna bestämmer hur snabbt det ska gå.

    Kvotplikt är ett förutsägbart system som lägger ansvaret på de som säljer drivmedel istället för på de enskilda bilisterna. Naturskyddsföreningen tycker att de fossila bränslena stegvis ska fasas ut helt till 2030, vilket kräver en rejäl ökning av biodrivmedel, men också mer elfordon och ökad andel kollektivtrafik, cykel, gång samt andra åtgärder för att minska transportbehovet. Man kan säga att det är en lag som tvingar drivmedelsförsäljaren att sälja en växande andel biodrivmedel, om man inte gör det får man böter.

    Ett sätt att göra detta på är att blanda i mer och mer biodrivmedel i pumpen. Tanken blir då grönare och grönare för varje dag.

 

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.