FAQ – om energirenovering

Varför är det viktigt och bråttom att energirenovera miljonprogrammen? Här besvarar vi de vanligaste frågorna om energirenovering av den miljon lägenheter som byggdes i Sverige under rekordåren 1965-1974.

Var fjärde svensk bor i en lägenhet byggd under rekordåren på 60- och 70-talet.

Varför fokuserar Naturskyddsföreningen på miljonprogrammet?

På sikt behöver dessa åtgärder genomföras i hela bostadsbeståndet. Men det är smart att fokusera på miljonprogrammet eftersom det är en så stor del av det svenska bostadsbeståndet. Var fjärde svensk bor i en lägenhet byggd under rekordåren på 60- och 70-talet. Dessa lägenheter behöver ändå renoveras inom kort eftersom att installationerna är i slutet av sin tekniska livslängd. Dessutom byggdes de i en tid med få krav på energianvändning och är ofta dåligt isolerade, vilket innebär att det finns stor potential till energibesparing. 

Varför pratar ni inte om nybyggen istället?

Det ena utesluter inte det andra. Det är viktigt att tänka strategiskt samtidigt som akuta problem åtgärdas. Miljonprogramshusen kommer att  står kvar i flera decennier till och därför är det viktigt att tänka långsiktigt. Eftersom majoriteten av framtidens bostäder redan är byggda är det viktigt att förvalta de hus som finns idag på bästa sätt.

Är det inte för dyrt?

Långsiktigt är dessa åtgärder oftast lönsamma eftersom värmekostnaderna minskar när vi använder energin så smart som möjligt.

Åtgärderna blir ännu mer lönsamma om de genomförs samtidigt som andra renoveringar görs. Ur ett samhällsperspektiv är det ofta billigare att minska energianvändningen än att bygga nya kraftverk. Eftersom det ligger i hela samhällets intresse att renoveringarna görs bör inte de som bor i fastigheterna behöva ta hela kostnaden för energirenoveringarna. Därför behövs det fler statliga styrmedel, som skyndar på energirenoveringar och ser till att kostnaderna fördelas rättvist. 

Innebär inte alltför välisolerade hus fuktproblem?

Nej, Inte om man bygger rätt. Det krävs god ventilation, att hänsyn tas till värmekällan, bra material och rätt teknik för att hindra att fukt samlas. Hänsyn måste också tas till byggnadens fysik.

Hur påverkas utseendet av huset?

Det beror på hur energirenoveringen utförs. En del hus kan se ”hålögda” ut när väggarna tilläggsisoleras, men det kan lösas genom olika metoder. Som exempel kan fönstren flyttas ut.

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.