Välkomna att delta i SM i fågelholk 2020!

Nu bjuder vi in alla grundskole- och gymnasieklasser till SM i fågelholk 2020. Bidragen ska vara inskickade senast 6:e mars. Finalen äger rum på Nordiska Trädgårdar den 26-29:e mars 2020. Genom att snickra och sätta upp fågelholkar gör eleverna också en insats för fåglarna.

Fyra av finalistbidragen från SM i fågelholk 2019 (bidragen kom från Nättrabyskolan, Kvinnebyskolan och Västra Skolan i Falun)

OBS!
Vi vill meddela att årets SM i fågelholk kommer att bli av trots rådande omständigheter! Finalen och omröstningen kommer att endast ske digitalt. Den 7 april kommer vi offentligöra finalisterna
 

Mvh, projektgruppen för SM i fågelholk 2020

Fill out my online form.

---------------------

Fåglarna har bostadsbrist

Det är ont om gamla och murkna hålträd som är lämpliga för fåglar att bygga bo i. Det beror bland annat på att skogsbruket tar bort lövträd och inte låter träd bli gamla. Genom att snickra och sätta upp fågelholkar kan alla göra en insats för att gynna fåglar. Det är dessutom roligt att följa fåglarnas bestyr och en oförglömlig naturupplevelse. Vår målsättning är att tävlingen ska ge fler bohål åt fåglarna och naturupplevelser till deltagarna.
SM i fågelholk avgörs på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar
Nordiska Trädgårdar äger rum 26-29:e mars 2020 på Stockholmsmässan. Då röstar mässbesökarna på sin favorit bland finalisterna i SM i fågelholk och avgör vilka fågelholkar som vinner de ärofulla priserna: brons-, silver- och guld-holken! Det är även möjligt att rösta på webben.

Tävlingsbidrag ska skickas in digitalt senast 6:e mars
Varje deltagande klass tävlar med en eller flera fågelholkar. Fyll i blanketten och bifoga tydliga fotografier på de färdiga holkarna senast 6:e mars. Juryn väljer ut holkarna som går till final och dessa holkar skickas därefter in från skolorna.

Regler för tävlingsholkar

  • Fågelholken ska byggas så att fåglar kan bo i den och ska tåla väder och vind (och ev. frakt via posten).
  • Den ska byggas i trä och ha ett ingångshål som är minst 28 mm i diameter.
  • Det ska vara tillräckligt med utrymme inuti holken för fågelungarna, minst 9 x 9 cm botten och minst 18 cm invändig höjd.
  • Det är fritt att måla och dekorera holken och vi uppmanar till att i första hand använda naturmaterial och miljömärkta färger. 

Juryn kommer att uppmuntra humor, fantasi och unik design.

Specialpris för bra insatser för fåglarna

Vi vill också uppmuntra till att bygga många holkar som kan sättas upp och göra nytta för fåglarna. De behöver inte ha fantasifull utformning och får gärna vara anpassade för olika fågelarter. Ett särskilt pris kommer att delas ut till en klass som har gjort stor nytta för fåglarna.

Frågor besvaras av projektledare Erica Lintrup, erica.lintrup@naturskyddsforeningen.se

Vad gör Naturskyddsföreningen förutom SM i fågelholk för att avhjälpa bostadsbristen för fåglar?

  • Vi sätter press på politiker för att få till en bättre lagstiftning som skapar skogar som ger utrymme för växter, djur och människor.
  • Vi påverkar skogsbolag och markägare för att de ska ta större hänsyn till både djur och människor i skogsbruket.
  • Driver projekt för bland annat den vitryggiga hackspetten, som är akut hotad i Sverige.