Promo id: 69817

Fortbildning: Mer friluftsliv i skolan

Under 2020 erbjuder vi kostnadsfria fortbildningar för dig som vill få inspiration och verktyg till utomhusundervisningen.

Under 2020 erbjuder vi kostnadsfria fortbildningar för dig som vill få inspiration och verktyg till utomhusundervisningen.