18 000 namnunderskrifter för fossilfria pensioner

Mitt i en klimatkris investerar AP-fonderna våra pensionspengar i kol, olja och fossilgas. Men vi är många som har fått nog! 18 000 personer skrev under vårt upprop för fossilfria pensioner. Nu fortsätter vi arbetet – var med du också!

Som ett sätt att få AP-fonderna att sluta med sina ohållbara investeringar startade vi en namninsamling där vi krävde att Första till Fjärde AP-fonden avinvesterade sina innehav i fossila bolag. Stödet för fossilfria pensioner var stort – 18 000 personer skrev under uppropet!

Dessa namnunderskrifter har vår generalsekreterare Karin Lexén lämnat över till AP-fonderna med uppmaningen att våra pensionspengar inte ska investeras i fossila bolag som eldar på klimatkrisen.

Vi befinner oss i en klimatkris där det borde vara självklart att våra pensionspengar inte investeras i bolag som utvinner och förbränner kol, olja och fossilgas. Trots det visade vår granskning Fossilfria pensioner (2020) att flera miljarder av våra gemensamma pensionspengar investerats i världens största fossila bolag, vars affärsmodeller vilar på utvinning eller förbränning av fossila bränslen.  

Sedan vår granskning har flera positiva saker skett:

  • Första till Fjärde AP-fonden har alla minskat sina innehav i fossila bolag. Störst framsteg har Första och Andra AP-fonden gjort genom att göra sig av med stora delar av sina innehav i bolag som utvinner fossila bränslen. 
  • Riksrevisionen har inlett en granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete vilket kan få stor betydelse för hur de arbetar i framtiden. Granskningen planeras släppas under våren 2021.

Men trots att steg har tagits i rätt riktning är vårt arbete är långt ifrån över. AP-fonderna har tillsammans investeringar i 66 av de 200 största fossila bolagen till ett värde av 15,7 miljarder. 

Därför väljer vi nu att starta en ny namninsamling där vi kräver att alla AP-fonderna ska sluta investera våra pensionspengar i fossila bolag. Skriv under du också!

Fossilfria pensioner nu

Nej, våra pensionspengar ska inte investeras i kol, olja och fossilgas som bidrar till klimatkrisen.