Absurd EU-lagstiftning om kemikalier i barnkläder

Naturskyddsföreningen presenterar idag ett 9-punktprogram för att ändra EU:s lagstiftning om kemikalier i barnkläder. I en ny rapport kartläggs lagstiftningen inom EU och hur den påverkar vilka kemikalier som används vid produktionen av textilier som säljs inom unionen.

Pressmeddelande

- Det är helt absurt att regleringen av giftiga ftalater i en vanlig barnpyjamas bygger på antagandet att barnet aldrig stoppar den i munnen, ungefär som att föräldrar skulle ta på pyjamasen efter att barnet somnat. Det kryllar av sådana fallgropar i EU:s kemikalieregler och det får folkhälsan betala priset för, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen. 

Det finns ingen lagstiftning som reglerar alla farliga kemikalier i textilier inom EU, istället finns ett komplext regelverk med flera kryphål, som i många fall även personer med juridisk erfarenhet har svårt att förstå. Utgångspunkten är dessutom ofta att risker ska bevisas bortom rimligt tvivel innan effektiva skyddsåtgärder kan sättas in, vilket gör politiken reaktiv och ineffektiv.

Inom EU finns bara ett fåtal regler som förhindrar att några få farliga kemikalier används vid textilproduktion inom medlemsländerna. De flesta farliga ämnen är tillåtna. Dessutom utsätts konsumenter eftersom lagstiftningen är ännu svagare när det gäller textilier som importeras från länder utanför EU.

Rapporten "Textiles: Stop the chemical overdose!" är framtagen i samarbete med WECF (Women in Europe for a Common Future)och andra miljöorganisationer.

Den svenska sammanfattningen finns att läsa här

Läs hela rapporten här 

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93