Agneta är med och påverkar våra transporter

5 frågor till Agneta Carlsson som arbetar med vår miljömärkning Bra Miljöval för transporter.

Foto / Illustration:

Rosmarie Lemoine

Varför miljömärker Naturskyddsföreningen transporter?
– Transporter är en stor källa till koldioxidutsläpp och en majoriteten av transporterna utförs fortfarande med fossilt bränsle. Genom miljömärkningen hjälper vi människor att hitta de resor och transporter som har lägst klimat- och miljöpåverkan. Vi hjälper också företag som har miljömärkta transporter att bli ännu bättre. Det gör vi bl.a. genom att skärpa kraven med jämna mellanrum.

Hur kontrolleras företagen?
– Resan eller transporter som ska märkas med Bra Miljöval måste uppfylla alla de krav vi har ställt upp, det är t.ex. krav på hur mycket koldioxidutsläpp som får släppas ut per kilometer, vilken el som ska köpas in till tågen eller hur man tvättar fordonen. Först kontrollerar vi ansökan så att alla krav uppfylls, när det är klart får företaget en licens. Sen kollar vi varje år så att alla krav fortfarande följs. Denna revision granskas också av en extern revisor som är en oberoende part. Ibland gör vi också stickprov.  

Vad är det bästa med att arbeta för Bra Miljöval?
– Det är att jobba med viktiga framtidsfrågor och att vara en del i utvecklingen när företag förbättrar sitt miljöarbete. Det kan t.ex. handla om att ett företag kontaktar oss och vill miljömärka en resetjänst som inte riktigt klarar våra krav, men att de sedan förbättrar den, tex genom att byta till modernare fordon eller bättre bränsle för att den ska kunna bli märkt med Bra Miljöval.

Hur tror du att framtidens transportsystem kommer att fungera?
– Jag tror att vi kommer att utnyttja våra resurser bättre, t.ex. genom att använda bilpool eller att samåka mer istället för att äga en egen bil. Mängden resor och transporter måste också minska för att vi ska klara klimatutmaningen och då behöver vi agera mer lokalt, t.ex. bo närmare jobb och skola, semestra i närområdet, laga och reparera mer istället för att köpa nytt och odla mer egen mat. Väldigt få resor eller transporter sker för skojs skull och därför är det de aktiviteter och strukturer som ger upphov till transporterna som vi behöver jobba med för att nå ett förändrat transportsystem som är hållbart i längden. Det räcker inte med att byta bränsle och fortsätta köra på. 

Vilket är dina bästa klimatsmarta tips?
– Det är att cykla när det är möjligt och kanske även ibland när det känns omöjlig. Det har kommit ut många nya varianter av el- och lastcyklar på marknaden sista året, och det går att lasta mycket mer på en cykel än man tror. Åk med den miljömärkta bussen eller ta tåget istället för att flyga.

 

Vår miljömärkning Bra Miljöval

Märkningen visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön.