Ägodela – mer tillgång, mindre ägande

Kollaborativ konsumtion eller att ägodela är samlingsnamn på något som funnits i alla tider - kort sagt innebär det att dela på resurserna. Det kan handla om att ge bort, dela, hyra och låna. Grundprincipen är att det är tillgången som är det väsentliga och inte själva ägandet.

För att klara de stora miljöutmaningarna krävs att vi minskar produktionen och konsumtionen av nya varor. Miljövinsterna med att ägodela är uppenbara. Allt fler ser också egna fördelar med att inte äga. Det gör att våra konsumtionsmönster håller på att ritas om. Potentialerna är enorma men det finns också stora utmaningar. Därför handlar årets bok 2016 från Naturskyddsföreningen om delande. 
> Läs mer om årets bok 2016 här 

Företeelser som verktygsbibliotek, klädbytardagar, cykelkök, bilpooler och mycket annat tas upp i boken. De sociala nätverken på internet erbjuder en möjlighet att öka delandet i en helt ny skala, och vi ser nya globala rörelser växa fram. Många företag har också hakat på trenden och startat olika typer av förmedlingstjänster som till exempel försäljning av begagnade varor, förmedling av sovplatser och biluthyrning mellan människor i närområdet.

– Det kan finnas en stor potential i kollaborativ konsumtion för att skapa en hållbar utveckling - ekonomiskt, ekologisk och socialt, säger Maria Adervall Berglund som är redaktör för årets bok Ägodela.

 

Seminarier

Här kan du se seminariet om smart privat konsumtion och delningsekonomi som arrangerades av finansdepartementet den 4 oktober 2016. Här presenterade konsumentminister Per Bolund presenterar regeringens strategi för hållbar konsumtion. Eva Eiderström från Naturskyddsföreningen deltog i paneldiskussionen.

> Finansdepartementets seminarium

Den 18 november 2014 hölls ett halvdagsseminarium om kollaborativ konsumtion och mobilitet i Göteborg som bland annat tog upp frågan hur vi kan lösa mobilitetsbehoven genom att utnyttja de resurser vi redan har. Här kan du se seminariet i sin helhet uppdelat på två avsnitt:

>> Seminariet om mobilitet DEL 1
>> Seminariet om mobilitet DEL 2

Den 16 oktober 2014 hölls ett halvdagsseminarium i Stockholm där det bland annat diskuterades hur myndigheter och företag kan underlätta konsumtionsformen och möta allmänhetens intresse. Här kan du se webbsändningen i sin helhet eller utvalda avsnitt: 

>> Seminariet i sin helhet
>> Avsnittet med Karin Bradley, KTH
>> Panelsamtalet

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.