Ålen får ny chans i december

EU:s beslut om nästa års fiskekvoter i Östersjön blev ett svek mot både torsk och ål. Men beslutet öppnar åtminstone upp för en EU-övergripande begränsning av ålfisket i december.

Ett av EU-kommissionens förslag inför måndagens förhandlingar var att stänga ålfisket i Östersjön. Förslaget var en logisk följd av att länderna runt Östersjön fiskar allra mest ål samt att ålarna som fiskas ofta är vuxna honor. Att dessa fiskar får möjlighet att simma till Sargasso för att föröka sig är en förutsättning för artens återhämtning.  Men många länder runt Östersjön ansåg att det var orättvist att bara reglera fisket i Östersjön. Kompromissen blev därför att hänskjuta beslutet till decembermötet, då beslut om kvoterna i Atlanten tas. 

– Vi är besvikna på att ministrarna inte kunde enas om att stå bakom EU-kommissionens förslag för ål, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

– Att reglera fisket i Östersjön är den viktigaste åtgärden för artens återhämtning. Vi är dock hoppfulla att beslutet i december kan reglera fisket inte bara i Östersjön utan i hela EU på en gång, vilket vore det allra bästa.

Också torsken i Östersjön har sedan många år skev ålders- och storleksfördelning, låg biomassa och dålig förökning. Av den anledningen har internationella havsforskningsrådet ICES föreslagit fortsatt små kvoter för båda bestånden och för det västra beståndet rejäla minskningar från årets kvot. Trots detta beslöt ministrarna om kvoter långt över forskarnas rekommendationer.

Förutom ett lagligt överfiske beräknas också 11 miljoner torskar slängas överbord varje år i Östersjön. Detta slöseri med resurser är sedan flera år förbjudet i Östersjön men förbudet kontrolleras inte. För att hjälpa torsken skulle man inte bara behöva reglera fisketrycket utan också hur man fiskar torsk som idag nästan uteslutande sker med bottentrålning med höga bifångster.
>Läs mer om hur Naturskyddsföreningen vill rädda ålen

Ge bort en gåva till havet!

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!