Anders Delin 1935 – 2017, en sann eldsjäl och inspiratör har lämnat oss

Anders engagemang och betydelse för den svenska naturvården kan inte överskattas. Han gick med i Fältbiologerna 1947, samma år som föreningen bildades. Sedan dess har han byggt upp en ovärderlig kompetens om vår natur, med ett särskilt stort fokus på bevarandet av landets kvarvarande gammelskogar.

Anders Delin 1935 – 2017, här under forskningsresan 2015.

Foto / Illustration:

Malin Sahlin

Anders intresse och engagemang för naturvården visste inga gränser och med sitt sinne för detaljer och sin pedagogiska förmåga gjorde han varje skogsvandring till en minnesvärd upplevelse för alla  som haft förmånen att få vandra med honom. Hans djupa kunskap om naturen har påverkat många, och drivit ideell naturvård framåt. Den har också gett honom utmärkelser och priser som han förtjänat väl. 1999 fick han Naturskyddsföreningens silverplakett, han har även tilldelats det stora naturvårdspriset från ArtDatabanken, liksom Svenska Botaniska Föreningens guldlupp och Änglamarkspriset.

Anders hade också stor betydelse för föreningslivet. Som grundare av Gävleborgs botaniska sällskap, tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen i Bollnäs och Gävleborgs län, samt grundare av föreningen Skydda skogen har han engagerat en stor skara ideella naturvårdare i landet. 1991 startade Anders ”Forskningsresan i naturvårdens utmarker”, en årligt återkommande inventeringsresa med syfte att dokumentera skyddsvärda skogar i områden dit någon sällan tar sig.

Anders bortgång lämnar ett stort tomrum hos den ideella naturvården. Många hundratals är de människor som han har berört och entusiasmerat med sitt ihärdiga arbete. Vi vill tacka för allt Anders gjorde för skogen, för det uthålliga engagemanget och all den kunskap han förmedlade vidare. Vi saknar Anders, men fortsätter kampen för skogen.

Våra tankar går till Anders familj.