Ängens dag firas med arbete och fest

Den första helgen i augusti firar Naturskyddsföreningen ”Ängens dag”. Då slår föreningen ett slag för mångfalden av gamla ängsväxter, fjärilar och bin med hjälp av liar och räfsor. Runt om i landet sköter föreningens medlemmar ängar och hagmarker från att växa igen. ”Ängens dag” har blivit en tradition och många kombinerar arbetet med musik och fest i det gröna.

Pressmeddelande

Gamla odlingsmarker är de mest artrika miljöer som finns i Sverige. Idag återstår bara en bråkdel, jämfört med hur landskapet såg ut för hundra år sedan. För att artrikedomen ska finnas kvar måste ängarna skötas. Om det inte längre finns djur som betar marken, måste den slås och räfsas. Om inte gräs och örter räfsas och tas bort fungerar de som gödsel och gynnar andra växter – och djur - än de gamla ängsblommorna.

När Naturskyddsföreningen firar "Ängens dag" den första helgen i augusti sprudlar det av aktiviteter. när. På ett hundratal platser runtom i landet som samlas föreningens lokala ideella krafter. Ängarna slås på gammaldags sätt. Ofta ordnar man fest och olika kulturaktiviteter under det som vi kallar ”världens största slåttergille”.

Alla är välkomna att hjälpa med arbetet som organiseras av de lokala avdelningarna inom Naturskyddsföreningen.

>Här finns mer information om Naturskyddsföreningens arbete med att rädda ängar

>Här finns ett urval ängar som sköts av Naturskyddsföreningen spridda över landet

>Fler aktiviteter och ängar finns i vår Aktivitetskalender

Sju saker du kan göra för ängarnas mångfald

1. Kom på ”Ängens dag”

Kom och titta hur det går till att sköta en äng, visa ditt stöd och hjälp gärna till.

2. Bli medborgarforskare

Hjälp forskarna vid ArtDatabanken genom att rapportera om hotade och sårbara växter och djur, som bastardsvärmare, speciella fjärilar som vi har gjort en speciell app att ladda ner i mobilen: ”Bastarder” Rapportera via appen eller direkt till ArtDatabanken: http://www.artdatabanken.se/hjalpa-till/rapportera-fynd-av-arter/

3. Spara det vilda

Var lat, släpp in det vilda. Spara vilda blommor på tomten, lämna delar av gräsmattan till det vilda. Spara en ruta, kant, ett hörn eller en dikesren. Sätt ängsblommor i en låda på balkongen eller gården. Det ger mat åt är humlor och bin som ser till att vi får frukter och bär. Låt blommorna vissna och fröa av sig, slå sedan och räfsa bort gräs och blommor. Lägg resterna i komposten eller använd det som gröngödsel i annan odling där näringen behövs.

4. Gödsla inte

De flesta vilda ängsblommorna vill ha mager mark. Gödsla inte där ängsblommor finns! Gödsel hjälper gräs och växter som brännässlor och älgört. De sprider sig snabbt och tar över om inte ängarna slås och räfsas.

5. Bedriv blomstergerilla Bedriv lite blomstergerilla-aktiviteter.

Samla blomfrön och sprid i omgivningen. Det finns också fröpåsar med vanliga ängsblommor att köpa.

6. Så kunskapsfrön

Följ med på lokala Naturskyddsföreningens ut på blomsterutflykter och andra aktiviteter. Lär dig några vanliga ängsblommor och dela med dig av kunskapen. Att samla så många ängsblommor som möjligt eller gissa namn på blommorna, är en enkel sommarutmaning för alla åldrar. För den som inte vill plocka blommor, kan mobiltelefonens kamera samla så många olika arter som möjligt.

7. Använd din digitalhåv

Mobilen kan fungera som ”digitalhåv” på ängarna. Ta bilder på bastardsvärmare, andra fjärilar och insekter. Med ett foto är det lättare att hitta rätt i floror och andra böcker med arter, eller på webben.

 

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 226 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00