Antibakteriella kläder skadar miljön

Undvik träningskläder som innehåller bakteriedödande silverjoner. De giftiga silverjonerna tvättas ur kläderna, hamnar i avloppet och skadar miljön.

Antibakteriella träningskläder innehåller ofta silverjoner som är bakteriedödande och tillsatta för att minimera svettlukt. Göteborgs miljöförvaltning har nyligen släppt en studie, som GP rapporterat om, där de tittat på hur mycket silver den här typen av plagg innehöll från början och hur mycket silverjoner som var kvar efter 10 tvättar. Resultatet var tydligt – mycket av det silver som fanns i plaggen från början och hade efter tio tvättar hamnat i avloppet. Mest silver, procentuellt, kom från ett par strumpor ifrån Falke, som efter tvättarna i stort sett blivit av med sin antibakteriologiska effekt. Silverjonerna hade i stället gått ut i avloppet.

Halten av giftiga silverjoner ökar hos reningsverken

Silverjoner är giftiga och tar död på bakterier. Användningen av silverjoner kan dessutom orsaka resistenta bakterier. Därför försöker man på olika sätt minska halten silver i miljön. Övergången från film till digital teknik inom fotoindustrin har bidragit starkt till en minskning av silver i avloppsvatten.

Reningsverket i Göteborg, Gryaab, har under flera år märkt av en stark minskning av silver i sitt vatten men i fjol blev det en förändring, silverjonerna ökade. Den enda förklaringen de har hittat är att olika produkter försetts med silver för att få en antibakteriell effekt.

Även de goda bakterierna bekämpas

 Åsa Melhus är överläkare på Uppsala akademiska sjukhus och i GP:s artikel om silver i träningskläder pekar hon på flera problem med silvertillsatser i produkter. När silvret försvinner ur produkterna och kommer ut i miljön kan fiskar dö för att deras gälar inte längre fungerar som de ska, bakterierna som gör själva reningsarbetet i reningsverket kan dö vilket innebär att reningen blir sämre.

Ytterligare en negativ effekt som Melhus noterat kommer från tvättmaskiner som försetts med silverstavar för att kläderna ska få en antibakteriell behandling. Man får på så sätt en ackumulering av silver i kläderna och det betyder att de hudbakterier du ska ha som ett skydd bekämpas.

Köp inte antibakteriella produkter

Naturskyddsföreningen välkomnar studien som gjorts av Göteborgs miljöförvaltning och uppmanar konsumenterna att inte köpa antibakteriella kläder eller produkter. Tvätta istället strumpor efter träningen i en välfylld tvättmaskin med miljömärkt tvättmedel så gör du en stor insats för miljön.