Årets skogshjältar 2016

Vi har hittat några av skogens bästa vänner! De får Naturskyddsföreningens skogspris 2016. Gunnel och Dag Ekman återskapar viktiga lövskogar och våtmarker som kryllar av arter i en fantastisk mångfald. På sin gård ställer de om till ett skogsbruk med ett levande skogs- och kulturlandskap.

Johanna Sandahl läser motiveringen för Skogspriset 2016 som gick till Dag och Gunnel Ekman.
Johanna Sandahl läser motiveringen för Skogspriset 2016 som gick till Dag och Gunnel Ekman.

Naturskyddsföreningens skogspris uppmärksammar de markägare som också är engagerade naturvårdare och sköter sin skog med extra stor hänsyn till biologiska och sociala naturvärden. 

Naturskyddsföreningens Skogspris 2016 tilldelas Gunnel och Dag Ekman, Kringstorp, Linköping. Med stort engagemang har de ställt om sitt skogsbruk i det unika östgötska eklandskapet, till en skötsel som gynnar biologiska, kulturella och sociala värden.

Motiveringen lyder:

"Gunnel och Dag Ekman har med stor hängivenhet ställt om det tidigare grandominerade skogsbruket på sin fastighet Kringstorp, belägen i det unika östgötska eklandskapet.

Med ett genuint och målmedvetet engagemang för biologisk mångfald och sociala värden kombinerar de långsiktig skogsproduktion med mycket stora naturvårdsavsättningar.

En mångfald av ekologiska nyckelmiljöer som lövskogar och våtmarker har återskapats. Paret Ekman är därmed ett enastående exempel på vad markägare kan göra för att bevara levande skogar och ett levande kulturlandskap. Den tydliga visionen för Kringstorp manifesteras av att fastigheten utgör landets första privata ekopark."

Priset är en tofsmes, snidad i trä av konstnären Kenneth Derlow.

 – Skogen är viktig inte bara för människan utan också för ett rikt växt- och djurliv. Vi kommer att arbeta för en större biologisk mångfald och för att viltstammen ska kunna leva i harmoni med vad skogen kan ge, sade Dag Ekman vid prisutdelningen.

– Det har varit en lång spännande och många gånger fantastiskt rolig bildningsresa, tillade Gunnel Ekman.

 

Vad är Skogspriset?

Skogspriset ska uppmuntra fler markägare att berätta om sina miljö- och naturvårdsinsatser och inspirerar andra att göra samma sak. Vi tycker att det är viktigt att belöna och uppmuntra markägare som är förebilder. När skogspolitiken inte räcker behöver vi visa att det finns enskilda initiativ som gör skillnad för den biologiska mångfalden och skogens sociala värden.

Läs mer om Skogspriset här >>

 

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.