Återkalla Preemraffs tillstånd

REPLIK. Preem skriver (Di Debatt 27/6) att utbyggnaden av Preemraff gynnar klimatet. I en tid när klimatforskarnas varningar blir allt skarpare, miljoner barn och unga demonstrerar för att få vuxenvärlden att ta klimatkrisen på allvar, när skogarna brinner och torkan breder ut sig satsar Preem på att producera mer fossila bränslen. Det är en fossil logik.

Luftföroreningar från sjöfarten är ett stort miljöproblem och svavelutsläppen måste minska. Men det går inte att lösa ett miljöproblem genom att skapa ännu större miljöproblem. En fullständig avveckling av fossila bränslen löser både klimatutsläpp och svavelutsläpp, någon annan väg finns inte.

Genom att investera i koldioxidfångning och lagring, CCS, hoppas Preem kunna minska sina utsläpp. Men redan dagens utsläpp från Preemraff är mer än tre gånger så stora som de utsläpp Preem menar sig kunna ta hand om. En fördubbling av utsläppen kan inte försvaras med CCS som ursäkt.

Idén att det är bättre att producera fossila bränslen i Sverige, med tuffa miljökrav och modern teknik, i stället för i andra länder, må vara välmenad, men är farlig. Sverige kan inte påverka omvärlden genom att ta fossila marknadsandelar och göra marginella förbättringar. Det är med ett snabbt skifte bort från alla fossila bränslen och exemplets makt som Sverige har en chans att påverka resten av världen. Med nya oljeraffinaderier här är det svårt att säga att andra ska låta bli.

Att Preem vill investera i en ökad kapacitet för fossila bränslen skickar en oroväckande signal. De svenska klimatmålen och den nya klimatlagen tas inte på allvar. Företagen tycks inte tro på politiken.

Såväl Naturvårdsverket som Klimatpolitiska rådet konstaterar att Sverige är på väg att inte klara sina klimatmål, och att ett tillstånd till Preemraff ytterligare skulle försvåra måluppfyllelsen. Naturvårdsverket har i likhet med Naturskyddsföreningen underrättat regeringen om detta.

Nu måste regeringen agera och markera att klimatmålen och Sveriges löften under Parisavtalet gäller. Tillståndet till Preemraff måste dras tillbaka.

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Debattartiken går också att läsa i Dagens Industri.

Läs Preems debattartikel här.