Bakslag för klimatarbetet i EU

Försöken att reparera EU:s handel med utsläppsrätter råkade idag ut för ett rejält bakslag. EU-parlamentets konservativa grupp EPP, där Kristdemokraterna och Moderaterna ingår, röstade emot försöken att stärka det havererade systemet.
– Vi är besvikna. Trots att det inte finns tid att dra klimatansvaret i långbänk, kämpar M och Kd för att EU ska gå långsammare fram. Nu riktas alla blickar mot ministerrådet - utan kraftsamling av EU:s politiska ledare kan vi säga adjö till EU som internationellt klimatföredöme, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Pressmeddelande

EU ETS har varit det centrala nervsystemet för unionens klimatpolitik. Systemet är tänkt att sätta ett pris på koldioxidutsläpp och på så sätt öka trycket på företag och länder att minska sina utsläpp. ETS har framställts som det viktigaste verktyget för att leva upp till de klimatlöften EU åtog sig i Paris 2015. Dagens omröstning i parlamentet utmynnade visserligen i förbättringar, men systemet måste skärpas dramatiskt för att fungera. Idag flödar marknaden över av utsläppsrätter. Att släppa ut ett ton koldioxid kostar idag mindre än en kopp kaffe med bulle.

– Oavsett vilka klimatpolitiska initiativ man diskuterar i Sverige är Moderaternas och Kristdemokraternas ständiga svar att vi istället ska begränsa klimatutsläppen med EU ETS. Genom att blockera försöken att stärka systemet och snabbare minska mängden utsläppsrätter på marknaden försvagar de sin egen klimatpolitiska lösning, säger Johanna Sandahl.

– EU:s roll som internationell föregångare för klimatansvar och utvecklingen av ett modernt, fossilfritt samhälle är intimt förknippat med ekonomiska incitament att minska utsläppen. Idag stoppade de konservativa partierna försöket att skärpa systemet i enlighet med nivåerna satta i Paris. De enda som klappar i händerna nu är kol- och oljebolagen.

Tidsfristen för att inte sitta fast i ett havererat utsläppshandelssystem i ytterligare tio år börjar löpa ut. Men sista ordet är ännu inte sagt. Fortfarande kan EU:s miljöministrar agera i samband när de sammanträder den 28 februari.

KONTAKT
Jesper Liveröd, press- och pr-chef, 072 250 63 38