Bananexpert tror på konsumentmakt

– Jag är 100 procent övertygad om att det är möjligt att producera tillräckligt med mat utan att använda kemiska bekämpningsmedel, säger André Gonçalves från vår samarbetsorganisation Centro Ecológico, Brasilien. Han är i Sverige för att presentera en färsk studie som jämför oekologisk med ekologisk bananodling. Skillnaderna är enorma.

André Gonçalves tillsammans med en lantbrukaren Altamir på en bananodling.
André Gonçalves tillsammans med en av lantbrukarna som Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation Centro Ecológico har samverkat med under många år.

Bananen är en av världens mest odlade frukter. I Sverige äter vi i snitt 100 bananer per person om året, 40 procent av de bananer som säljs bedöms vara ekologiska. Det är fantastiska siffror som tyvärr inte gäller för hela världen. Globalt bedöms siffran ligga någonstans mellan 0,5-1 procent av den totala banankonsumtionen. Brasilien, André Gonçalves hemland, är liksom Sverige storkonsumenter av bananer. 

– Brasilianare älskar bananer. Vi har världens största bananproduktion, men exporterar inte i dag på grund av att vi äter upp alla bananer själva, säger André Gonçalves och skrattar. Min favoritbanan heter prata, Silverbanan. Stek banan tillsammans med kanel i en panna. Det är min bästa frukost.

Hårt besprutad odling

Under arbetet med bananrapporten tittade André Gonçalves närmare på odlingar i Brasilien, Costa Ríca och Dominikanska Republiken, både ekologiska småskaliga kooperativ och stora konventionella odlingar. Skillnaderna är enorma och bilden av ett kemikalieintensivt jordbruk målas upp vad gäller de konventionalla bananodlingarna i Brasilien och Costa Rica.

Banodlingen i världen är en av de mest besprutade och på plantager med konventionell produktion används flera medel som är förbjudna i Europa. De som drabbas hårdast av gifterna är miljön, odlarna, lantarbetarna och deras familjer. Fortfarande används ett av världens farligaste bekämpningsmedel, parakvat. Det skadar naturen då det lagras i jorden och läcker ut i vatten och kan skada vilda däggdjur. Människor som exponeras under en lång tid kan i värsta fall drabbas av lungkollaps. Ämnet är förbjudet i Sverige och EU sedan länge, bland annat tack vare Naturskyddsföreningens arbete.

– Det är ett stort problem att regelverket för kemiska bekämpningsmedel inte är globala, menar André Gonçalves. Mycket av det vi äter odlas i länder, utanför Europa, där dessa skadliga gifter fortfarande är tillåtna.

Mer om giftodlingarna i artikeln Spruta, doppa, skörda – hur en banan blir till

 

 Tanken är största hindret

Motsatsen till den konventionella odlingsmodellen kallas trädjordbruk eller agroforestry på engelska. Odlingen innebär att bonden blandar många olika växter och växttyper så att odlingarna mer liknar ett naturligt ekosystem. Här kan lågväxande buskar och marktäckande växter varvas med mellanhöga bananplantor som får skugga av högre träd. Arterna samspelar med varandra på sätt som gör att brukaren kan odla utan både kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.  Detta sätt att odla är även vanligt när det gäller kaffe och kakao.

– Utöver miljövinsterna har det visat sig att de ekologiska lantbrukarna som använder sig av  trädjordbruk, ofta producerar mer mat och tjänar mer pengar än konventionella odlare, berättar André Gonçalves.

Det är miljontals småbrukare i Afrika, Asien och Latinamerika som övergett kemikaliejordbruket och börjat satsa på ekologiskt istället. De får ofta lika stora, eller större, skördar som tidigare och har lägre utgifter. Inkomsterna för odlarna blir högre.

 

Men vad är då hindret?
Varför ställer inte ALLA om till ekologisk odling?

– Jag tror att det största hindret för en ekologisk omställning sitter i människors huvuden, säger André Gonçalves. Vi måste förändra hur människor tänker. Han fortsätter;
– Jag tror på konsumenternas makt. Köp ekologiskt! Lyder hans enkla råd.

Bananer med skönhetsfel ratas

40 procent av de ekobananer som skördas tar sig inte förbi de höga kvalitetskraven som gäller för export. Kraven tillåter inga prickar eller skönhetsfläckar på fruktens skal.I de flesta fall har prickarna och fläckarna ingen inverkan på bananens kvalitet och  går lika bra att lagra.

Det spelar ingen roll att bananen är jättegod och fin innanför skalet. André Gonçalves menar att denna siffra borde ligga runt 10 procent.

– Det är viktigt att påverka hur vi ser på bananen och hur perfekt den ska vara, säger André Gonçalves och berättar att de bananer som inte klarar testet hamnar på den lokala marknaden istället för hos oss i Sverige. Där säljs de för ett mycket lägre pris. Väl i våra butiker väljer också vi konsumenter bort de bananer som inte är helt perfekta.

Vi tipsar om smarriga recept för de mogna brungula bananerna

Text: Åsa Dry Larsson

FAKTA

Centro Ecologico är en brasiliansk organisation som arbetar med alternativa och innovativa metoder för att utveckla det ekologiska jordbruket och göra småbruket socialt livskraftigt och ekonomiskt. Organisationen har en egen kursgård med demonstrations- och försöksodlingar. Där arrangeras kurser, möten och rådgivning ges för att stödja ekologiska familjejordbruk i nom områden som produktion, förädling, certifiering och handel med ekologiska livsmedel.

Bland annat arbetar Centro Ecologico med utvecklingen av deltagardriven certifiering  (PGS – Participatory Guarantee System) av och för en ökad kontakt mellan konsumenter och producenter.
Man arbetar både på lokal nivå och med påverkanarbete på nationell nivå. Organisationen startade 1985 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan början av 90-talet.