Barncancer vanligare nära kärnkraftverk?

En rad nya vetenskapliga publikationer i Tyskland och USA visar att barnleukemi är vanligare nära kärnkraftverk än långt ifrån kärnkraftverk. 

Pressmeddelande

– Det är hög tid att göra motsvarande heltäckande utredning i Sverige, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Den tyska studien är beställd av Tysklands federala strålskyddsinstitut och det tyska ministeriet för miljö, naturskydd och reaktorsäkerhet. Studien som är gjord på tyska barn konstaterar att det finns ett samband mellan avståndet mellan hemmet och närmaste kärnkraftverk och risken att utveckla cancer (företrädelsevis leukemi) före 5 års ålder.

– Forskningsresultaten gör mig mycket orolig med tanke på kampanjen för nya kärnkraftverk i Sverige. Att besluta om utbyggnad innan vi har klartecken om barn lättare får cancer nära svenska kärnkraftverk vore ytterst oansvarigt, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Så här sammanfattar de tyska forskarna själva sina resultat:

”The present study confirms that in Germany there is a correlation between the distance of the home from the nearest nuclear power plant at the time of diagnosis and the risk of developing cancer (respectively leukaemia) before the 5th birthday.”

Studien täcker regioner runt 16 kärnkraftverk och bekräftar andra tidigare undersökningar som gjorts i Tyskland, men varken forskarna eller myndigheterna kan förklara om resultaten beror på joniserande strålning eller om andra faktorer spelat in. Resultaten av den tyska studien har publicerats i International Journal of Cancer (1220, 721-726, 2008).

I USA har också studier visat att dödligheten i barnleukemi ökar nära kärnkraftverk. Forskare på Medical University of South Carolina har exempelvis sammanställt en rad studier och drar slutsatsen att deras analys ”was able to show an increase in childhood leukaemia near nuclear facilities, but does not support a hypothesis to explain the excess” (European J Cancer Care 16, 355-363, 2007).

– Det saknas en förklaring till varför barn som bor nära kärnkraftverk oftare får cancer än barn som bor längre bort. Regeringen bör omgående tillsätta en internationell expertpanel som undersöker om samma förhållanden gäller runt de svenska kärnkraftverken, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.