Berätta om ditt favoritträd

Nästan alla har ett favoritträd, det kan vara stort, grovt, högt, gammalt, ihåligt eller knotigt. Det kan vara ett kärt gammalt klätterträd, gårdens vårdträd eller ett träd med märkliga former. Oavsett hur ditt favoritträd ser ut vill vi att du berättar om det för oss!

Artikel

Vi vill att du ska utse ditt eget favoritträd! Favoritträden har i många fall höga biologiska och kulturella värden. Gamla och grova hålträd, både levande och döda är särskilt skyddsvärda, och viktiga för många fåglar, insekter, svampar, mossor och lavar.

Vi vill att du ska rapportera trädslag, plats, trädets omkrets, höjd och andra intressanta saker som är speciellt med trädet. 

> Här kan du rapportera in ditt favoritträd

Hjälp?

> Hjälp för att artbestämma träd och större buskar

> Hjälp för att artbestämma vinterknoppar

> Hjälp för att mäta trädets höjd

Trädets diameter mäts med måttband i brösthöjd, 130 cm ovanför markytan. Bara träd med en enda stam upp till den höjden ska mätas.

Naturskyddsföreningen och träden

Vi har arbetat länge med att bevara gamla och grova träd. Naturskyddsföreningen genomförde redan 1939 en inventering över hela landet. I Skåne gjordes också en undersökning för ungefär 10 år sedan som följdes upp 2014/2015. 

> Kolla in jätteträdsinventeringen i Skåne här

> Kika gärna också in och rapportera hos Trädportalen

Vad händer sen?

Vi planerar för en treårig satsning på träd där vi börjar med att samla in rapporter om olika ”Favoritträd”. I nästa steg kommer vi att kontakta markägaren om det är ett skyddsvärt träd som står på deras mark. Det sista steget blir att föreslå hur trädet kan vårdas så att det blir ett ”evighetsträd”. På det sättet hoppas vi att fler värdefulla favorittträd får stå kvar.

Förslag på fler träiga aktiviteter

- Utse de största träden i ditt område baserat på exempelvis omkrets

- Plantera en sälg som ger nektar till humlor och bin

- Plantera fruktbärande träd och buskar som fåglar gillar

- Utse ett evighetsträd som får åldras i fred

- Samla ekollon med barnen och plantera en ny ek

- Ny familjemedlem? Plantera ett livsträd

- Natursnoka! Ta med barnen ut, krama träd och upptäck vilka som bor i det

- Använd skogen som klassrum: mät träd, både höga och grova.

- Ekräddardagar: Röj runt en trångbodd ek.

- Trädsafari: Bjud in en trädexpert och lär dig mer om träd

 > Här hittar du 69 natuvänliga idéer för att gynna dina vilda grannar

Rädda den svenska skogen

Gör en viktig insats. Hjälp oss se till att skyddsvärd skog skyddas.