Besprutade fulbananer tillbaka i butik

Som över en natt blev den oekologiska bananen en fulbanan med hela svenska folket. Ett labbtest hade visat att bananerna innehöll rester av bekämpningsmedel i både skal och fruktkött. Handlare satte upp varningsskyltar och konsumenter bytte till eko. Men 2019 är de oekologiska bananerna tillbaka i många butiker.

“Listan på bekämpningsmedel blir lång när Testfakta låter analysera bananer. Som mest hittade labbet sju olika gifter i skalet på en och samma banansort. Och flera av gifterna finns inte bara i skalet. Garanterat giftfria är bara de ekologiska bananerna.”

Det är ingressen i den artikel från Testfakta som 2013 fick svenska konsumenter att bojkotta oekologiska bananer. Resultatet visade att det fanns minst lika mycket rester av bekämpningsmedel i fruktköttet som i skalet. Testfakta testade även ekologiska bananer utan att hitta rester av kemiska bekämpningsmedel. Artikeln fick därför rubriken: “En ekologisk banan är en giftfri banan”.

Nyheten plockades snabbt upp av flera stora tidningar och andra medier. Två veckor senare rapporterade Sveriges radio om en rush efter ekologiska bananer och brist på ekobananer på flera håll. Tack vare Testfakta var det många som fick upp ögonen för bananodlingens giftiga baksida och en handlare i Genarp valde att skylta sina oekologiska bananerna med texten: “Besprutade fulbananer - förvaras oåtkomligt för barn”. På kort tid valde många butiker att bojkotta fulbananen och ekologiska bananer blev standard i många fruktdiskar.

Oekologiska bananer ingen finfrukt

Sex år senare gör fulbananen ny entré i våra butiker, butiker som tidigare bara sålde ekobananer. Efter en snabb undersökning hittar vi oekologiska bananer hos Ica, Willys och Mathem. Betyder det att användningen av kemiska bekämpningsmedel upphört eller att man inte längre hittar några rester av bekämpningsmedel i frukten? Tyvärr är det inte fallet.

På oekologiska bananodlingar används många gånger miljöfarliga kemiska bekämpningsmedel som kan skada arbetarna, deras familjer och människor som bor nära odlingen. Livsmedelsverket senaste test visar att rester av bekämpningsmedel hittas i alla stickprov av oekologiska bananer, samma typer av ämnen som listades i labbtestet från 2013.

Inga säkra nivåer av nervgiftet klorpyrifos

I analysen från Testfakta 2013 hittades även insektsmedlet klorpyrifos i fyra av fem bananer. Ett nervgift som nyligen konstaterats orsaka utvecklingsskador hos foster och lägre intelligens hos barn. Provsvaren visar att nivåerna av bekämpningsmedelsrester ligger under dagens gränsvärden. Men när det kommer till klorpyrifos slog EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) nyligen fast att det inte går att fastställa någon säker nivå, alla doser som har testats har nämligen givit effekter på djur och människor.

Läs uttalandet från EFSA om klorpyrifos här >>

Bananer som säljs i svenska butiker odlas framförallt i länder i Central- och Sydamerika. Länder som alla tillåter betydligt fler kemiska bekämpningsmedel än Sverige och länder inom EU. Så trots att till exempel klorpyrifos med hög sannolikhet kommer att förbjudas för användning inom EU under 2020, fortsätter Sveriges import av frukt och grönt som besprutats med nervgiftet. Det är inte klokt.

Läs också: Sveriges Natur skriver om klorpyrifos i artikeln EU-förbud stoppar inte nervgiftet klorpyrifos

Byt till eko!

Det är viktigt att komma ihåg att det är andra än vi i Sverige som drabbas värst av de allra giftigaste bekämpningsmedlen. Vår import av oekologiska bananer bidrar till att djur, natur och människor i andra länder kan skadas av de gifter som används vid odlingen.

Slutsatsen är därför att det är lång väg kvar innan den oekologiska bananen kan släppas in i finrummet. Byt till eko! Det är rådet till konsumenter som vill undvika bananer som odlats med farliga kemiska bekämpningsmedel.

VI KÖR EN GEMENSAM AKTION

Fulbananer är så 2013. Låt din butik veta att du tycker att fulbananer tillhör det förgångna. Tillsammans kan vi pusha för en ny bojkott. GÖR SÅ HÄR: Fota fulbananer du hittar, lägg upp en bild i butikens Facebook, be att man slutar köpa in fulbananer och använd hashtaggen #fulbanan!

Ps. vill du hellre säga till direkt i butiken går det minst lika bra.

Gillar du också ekologiskt? Bli medlem!

Vi pushar politiker och fixar ekoboom i butikerna. Var med och förändra för 24 kr/mån.