Bra Miljöval 25 år: 100 miljoner kr för en bättre miljö

Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval fyller 25 år. Tack vare alla konsumenter som valt el märkt med Bra Miljöval har nära 100 miljoner kronor kunnat avsättas till miljöförbättringar, energieffektiviseringar och innovativ ny elproduktion under de senaste fem åren. Trenden är att konsumenterna efterfrågar miljömärkta produkter och tjänster i en allt större omfattning.

Tack vare alla som valt el märkt med Bra Miljöval har vi kunnat satsa cirka 100 miljoner kronor på 150 miljöprojekt.

Bra Miljöval är den enda miljömärkningen i Sverige som drivs av en ideell miljöorganisation, helt utan vinstintresse. Under 25 år med Bra Miljöval har många produkter och tjänster miljöanpassats, naturresurser räddats och skadliga ämnen förbjudits. Fiskvägar har byggts runt vattenkraftverk och fosfater förbjudits i tvätt- och diskmedel.

Bra Miljöval är idag också den enda miljömärkningen av el i Sverige. Genom att välja Bra Miljöval får konsumenten el från endast förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft. Det minskar efterfrågan på kärnkraft, fossilkraft och annan ohållbar el.

100 miljoner kr till miljöförbättrande åtgärder
Tack vare alla som valt el märkt med Bra Miljöval har Naturskyddsföreningen under de senaste fem åren kunnat satsa cirka 100 miljoner kronor på totalt 150 projekt som bidrar till energieffektiviseringar, minskad miljöpåverkan och innovativ ny elproduktion. Projekten finns från Kiruna i norr till Kävlinge i söder. Det handlar exempelvis om byten av vattenpumpar i Västra Götaland, energieffektivisering av Skara brandstation och butiker i Sundsvall samt innovativa former av solceller i Katrineholm, Östersund, Vänersborg och Stockholm. Läs mer här.

- Efter 25 år fortsätter Bra Miljöval visa att kunderna har makten. Tillsammans driver vi utvecklingen mot en allt mer hållbar och förnybar elproduktion och bidrar dessutom till att viktiga miljöförbättringar och energieffektiviseringar genomförs. Det är något att fira, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. 

Konsumenterna efterfrågar miljömärkningar
Konsumenterna köper allt oftare hållbart och etiskt framställda varor. Det viktigaste skälet till att konsumera hållbart är att värna om natur och miljö. Andelen konsumenter som anser att utbudet är för litet växer. Mindre avfall och minskade utsläpp av växthusgaser rankas högst på miljösidan (Svensk Handel, Det ansvarsfulla företaget 2014). 

- Trenden är att konsumenterna vill välja det bästa för miljön och efterlyser lättillgänglig information och större utbud. Jag ser en utveckling där både privatpersoner och offentlig sektor kommer att kräva miljömärkta produkter och tjänster i allt större omfattning. Där fortsätter Bra Miljöval att fylla en viktig funktion, säger Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval på Naturskyddsföreningen.

Berättelsen om Bra Miljöval 
Naturskyddsföreningen startade Bra Miljöval 1990 för att hjälpa konsumenter att hitta de produkter som är minst skadliga för miljön. Men berättelsen om Bra Miljöval börjar redan under slutet av 1980-talet då frågan om klorutsläpp från pappersindustrin var aktuell. Fiskar blev sjuka och missbildade när livet i sjöar och vattendrag påverkades av utsläppen. För att uppmärksamma och motverka klorutsläppen tog Naturskyddsföreningen fram miljökrav på papper. De papper som klarade kraven listades för att visa konsumenter och upphandlare.  Arbetet gav som resultat att klorutsläppen från massaindustrin halverades under perioden 1990 till 1993.

När kriterierna för papper togs fram kom idén att starta en miljömärkning. Den började som ett samarbete med dagligvaruhandeln, men har sedan 2001 drivits av Naturskyddsföreningen på egen hand. Märkningen syntes först på hyllkanterna, men placerades 1992 direkt på licensierade produkter. Under samma år togs logotypen med pilgrimsfalken i ring fram. 

Produkter och tjänster som är märkta med Bra Miljöval räddar naturen. Några av framgångarna med märkningen är att naturliga vattenflöden har värnats och att vattenkraftsverk har miljöanpassats. Ett annat gott resultat är att den miljöfarliga tensiden LAS i princip har försvunnit från svenska tvättmedel, vilket gör dem unika i världen.

Idag har konsumenterna möjlighet att välja Bra Miljöval i sin vardag bland mer än 700 olika produkter och tjänster inom nio olika verksamhetsområden som har valt ut för att de har stor miljöpåverkan: biobränslen, elenergi, fjärrvärme- och kyla, försäkringar, kemiska och kosmetiska produkter, livsmedelsbutiker, gods- och persontransporter och textilprodukter. Märkningen har under det senaste året expanderat till flera helt nya produkter, t.ex. grillkol/briketter, biogas och pellets.

Läs mer om Bra Miljöval.

Pressbilder finns här. 

Bra Miljöval 25 år logotyp.

Kontakt: 
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen: 070-728 25 85
Eva Eiderström, avdelningschef Handla Miljövänligt, 070-755 81 12
Emanuel Blume, produktansvarig Bra Miljöval El, Värme och Biobränslen: 070-730 10 25
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen: 070-870 37 00

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.