Budgeten: Välkommet miljardbesked med stora frågetecken

Beskedet från regeringen i dag om en satsning på tio miljarder i budgetpropositionen för en grön återhämtning är både nödvändigt och välkommet. Naturskyddsföreningen ser många positiva gröna satsningar men saknar besked om exempelvis flyget, klimatskadliga subventioner och ekologiskt jordbruk.

Pressmeddelande 2020-09-14

 Vi står inför en akut klimatkris och starkt hotad biologisk mångfaldMånga av de satsningar som regeringen gör på miljöområdet  är därför både nödvändiga och välkomnaMen även om det är stora satsningar ska vi komma ihåg att det bara utgör en del av budgeten. Hela bilden får vi inte förrän hela budgeten har presenterats, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. 

Naturskyddsföreningen ser positivt på miljösatsningarna som hittills presenteratsFlera är frågor som föreningen länge drivit. Det handlar bland annat om stora satsningar på ett hållbart transportsystem, energieffektiva bostäder, industriåtgärder men också på naturbaserade klimatlösningar och satsningar på en bättre havsmiljö.  

Satsningen på skydd av värdefull natur är viktig och ett steg i rätt riktning, även om medlen inte på långa vägar är tillräckliga för att säkerställa den biologiska mångfalden i Sverige. Naturskyddsföreningen välkomnar även atarbetet med ett förbud mot bottentrålning i skyddade områden får resurser. 

Men Naturskyddsföreningen saknar de delar av budgeten som är nödvändiga för att se helheten av samhällsomställningen. Flygets framtidavveckling av klimatskadliga subventioner, satsningar på ekologiskt jordbruk och helheten med arbetet för en giftfri miljö är områden som inte presenterats.  

 Nu väntar vi på resten av budgeten och samtidigt på besked i en ödesfråga kring klimatet; utbyggnaden av Preemraff. Om regeringen säger ja till en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil skulle det i ett slag kunna radera ut stora delar av de klimatsatsningar som gjorts på senare år, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen 

Presskontakt: 
Petra Holgersson
Presschef
M + 46 (0) 72 565 44 05 
petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se  

 

Några av satsningarna som Naturskyddsföreningen välkomnar:

  • Energieffektivisering av bostäder 

  • Satsningarna på järnväg, kollektivtrafik och cykel 

  • Stöd till förnybar energi 

  • Skydd av värdefull natur 

  • Miljöpremie  läkemedelsförmånssystemet 

  • Förbud mot bottentrålning 

  • Mer stöd till våtmarker 

  • Mer pengar till sanering av förorenad mark 

  • Gröna kreditgarantier 

  • Stöd till genomförandet av lagstiftningen om moderna miljökrav för vattenkraften