Byt till miljömärkt – anta Tvålutmaningen

Nu lanserar Naturskyddsföreningen Tvålutmaningen. Den är en del av årets Miljövänliga Vecka som fokuserar på hygienvaror. Med Tvålutmaningen vill föreningen minska användning och utsläpp av ämnen som kan skada hälsa och miljö.

Nu finns det över 700 varor och tjänster märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval.

Pressmeddelande

Vi förbrukar nästan nio liter flytande tvål och duschkräm per person och år. Vi blir rena, men tvålen hamnar också i avlopp, vattendrag och sjöar. I vanlig
handtvål finns det många olika ingredienser, bland annat ämnen som är giftiga för livet i vatten och sådana som kan ge kontaktallergi.

Dagens lagstiftning skyddar varken människor eller natur från alla farliga ämnen. Ingredienserna har kemiska namn som är svåra för gemene man att känna till
och komma ihåg. Ett enkelt verktyg i affären är att välja produkter som är märkta med Bra Miljöval eller Svanen. För att få miljömärkningen har produkternas innehåll kontrollerats av en oberoende part så att de är så skonsamma som möjligt för både naturen och oss.

– Vi utmanar alla privatpersoner, företag och arbetsplatser att anta Tvålutmaningen. Att byta till miljömärkt handtvål på toaletten är ett litet enkelt steg för den som köper tvålen, men ett viktigt steg för miljön, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Det finns symboler och företagsegna märkningar på produkter som liknar miljömärkning, men som inte säger något om hela innehållets miljö- eller hälsopåverkan. Om det är svårt att hitta produkter märkta med Bra Miljöval eller Svanen rekommenderar Naturskyddsföreningen i andra hand CosmosOrganic, EU Ecolabel eller Natrue. ”Naturliga” ingredienser är inte alltid ofarliga, de kan till exempel också vara allergiframkallande.

Dagens lagstiftning för innehållet i hygienprodukter kräver att de 26 mest allergiframkallande doftämnena skrivs ut på förpackningen om de överskrider en viss halt. För hormonstörande eller miljöskadliga ämnen finns ännu inga bestämmelser.
Under vecka 40 anordnar föreningens ideella krafter mängder med aktiviteter runt om i landet, bland annat informerar man om Tvålutmaningen.

>Läs mer om årets Miljövänliga Vecka

Naturskyddsföreningen har anordnat Miljövänliga Veckan ända sedan 1990. Genom att lyfta och granska varor som kaffe, bananer, jätteräkor och tvättmedel
har både affärernas utbud och kundernas köpvanor förändrats. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning.

>Läs mer om vad den innebär och om de varor och tjänster som kan märkas.

>Här finns fler tips och information om vårt arbete med hygienprodukter och miljö

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07
Aktuell information om lokala aktiviteter runt om i landet:
Jessica Andreason, projektledare Miljövänliga Veckan, 073 944 99 10