Clinton vs. Trump — 5 viktiga miljöfrågor

Donald Trump är USA:s nya president. Valet stod mellan två representanter vars åsikter skiljer sig stort i många frågor. Klimat- och miljöpolitiken är inga undantag. Här är fem viktiga frågor som alla påverkar globala klimat- och miljömål.

Foto: Trump och Clinton, Wikimedia commons

1. Keystone XL

Keystone XL är en omstridd utbyggnad av oljeledningen som planerades från Kanada till Nebraska. Förslaget godkändes av kongressen men i november 2015 utnyttjade Barack Obama sin vetorätt för att stoppa Keystone XL.

Keystone XL är en viktig fråga för den amerikanska miljörörelsen utifrån klimatfrågan och risken för olyckor.

Clinton har tidigare uttalat sig positivt till Keystone men har sedan 2015 svängt i frågan och är nu en uttalad motståndare till projektet.

Trump har däremot lovat att återuppliva Keystone om han blir vald som president. Han menar att oljeledningen kommer att skapa tusentals nya jobb och hjälpa USA att bli mer självförsörjande.

2. Klimatavtalet

I Paris 2015 enades världens länder om ett globalt klimatavtal. För första gången finns det nu ett klimatavtal som omfattar alla världens länder, en stor framgång efter åratal av förhandlingar. Avtalet slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till väl under två grader och att de globala utsläppen ska minska.

Inför G20-toppmötet i september 2016 meddelade USA:s president Barack Obama att USA ratificerar, slutgiltigt godkänner, Parisavtalet.

Trump har vid flera tillfällen kallat klimatvetenskapen för en "bluff". Att istället för att lägga stora resurser på klimatåtgärder vill Trump lägga pengarna på sjukdomsbekämpning och ökad matproduktion.

Trump har meddelat att han som president kommer att riva upp FN:s internationella klimatavtal. Och vill även stoppa alla bidrag till FN:s arbete med global uppvärmning.

I think one of the dumbest statements I’ve ever heard in politics — in the history of politics as I know it, which is pretty good, was Obama’s statement that our No. 1 problem is global warming,

Donald Trump, MSNBC’s “Morning Joe”

Clinton anser att USA måste genomföra FN:s klimatavtal. Genom sin kampanj Clean Energy Challenge har hon lovat att arbeta för en politik som innebär mer solkraft, en ökad energieffektivisering och bensinsnålare fordon.

Clinton vill även att andelen förnybar el ska fördubblas inom tio år och då stå för 33 procent av elproduktionen. 60 miljarder dollar ska satsas på ren energi.

3. Fracking

Fracking är en metod för att utvinna gas ur skiffer på stort djup. För att öka tillströmningen av gas till borrhålen används fracking. Det innebär att man spräcker upp skiffern med ett högt tryck och skapar sprickor kring borrhålet där gasen kan strömma. Metoden är uttalat miljöförstörande och problemen med grundvattenföroreningar har fått stor uppmärksamhet.

Trump uttalar sig positivt om fracking. Han menar att det är en bra metod för att utvinna olja i USA och därmed slippa vara beroende av länder i Mellanöstern.

We have a virtually unlimited supply of fuel right under our feet due to fracking and many other techniques that frankly are very new, and we are able to take care of ourselves.

Donald Trump, Fow News, december 2015

Clinton är positiv till naturgas. Hon säger att gasen kan spela en viktig roll i omställningen till ren energi och vara ett bra komplement till väderberoende sol- och vindenergi. Genom att ersätta kol menar Clinton att naturgasen har minskat utsläppen.

Clinton är däremot för en ökad reglering av fracking. Hon vill inte tillåta nya projekt i de fall där det lokala samhället är emot det, eller om det orsakar luft- eller vattenförorening. Clinton kräver också full insyn i vilka kemikalier som används vid utvinningen.

So by the time we get through all of my conditions, I do not think there will be many places in America where fracking will continue to take place. And I think that’s the best approach, because right now, there are places where fracking is going on that are not sufficiently regulated.

Hillary Clinton, New York Times, mars 2016

4. TTIP

TTIP är ett handelsavtal, som förhandlas mellan EU och USA. Syftet med avtalet är att underlätta handel mellan EU och USA genom att ta bort olika typer av hinder, som tullar och andra handelsavgifter. Tanken är också att EU och USA ska samarbeta kring regler och standarder, så att varor som har godkänts i den ena regionen i större utsträckning än i dag ska kunna säljas i den andra utan ytterligare kontroller.

När USA:s handelsenhet USTR nyligen identifierade befintliga handelshinder i världen pekade den bland annat ut EU:s regelverk om kemikalier, förnybara energikällor och miljöanpassning av bränslen. Det är exempel på lagstiftning som syftar till att skydda hälsa, miljö och klimat. TTIP kan resultera i ett avtal där central lagstiftning till skydd för hälsa och miljö hanteras som handelshinder.

Trump är av princip emot frihandel eftersom han tycker att avtalen inte gynnar USA och leder till förlorade jobb. Han har sagt att han ogillar TTIP och att avtalet kommer innebära ännu en attack på amerikanska bolag.

TTIP nämns inte så ofta i den amerikanska debatten, det istället är Obamas nya frihandelsavtal med Asien, TTP som diskuteras.

Clinton har förändrat sin tidigare positiva inställning till avtalet och bröt övveraskande med Barack Obamas planer när hon gav besked att hon inte kommer fortsätta arbeta för att realisera TTP. Det uttalandet har tolkats som att hon också kommer säga nej till TTIP.

5. Clean Power Plan

Clean Power Plan, CPP, är den största åtgärden i president Obamas klimatstrategi för att minska kolkraften. Planen är viktig för USA:s åtaganden i FN:s klimatförhandlingar.

CPP innebär att delstaterna tar fram handlingsplaner för att minska utsläppen från kolkraftverk som står för cirka en fjärdedel av USA:s utsläpp av koldioxid. Clean Power Plan är hett omdebatterat. Den republikanskt dominerade kongressen har t.ex. försökt att stoppa CPP.

Clinton anser att Clean Power Plan är ett stort i rätt riktning för att möta hotet om klimatförändringar. Hon är positiv till ett regelverket som ger stater själva möjligheten att välja hur koldioxidutsläppen minskar mest effektivt.

Clinton vill kombinera Clean Power Plan med hennes egna Clean Energy Challenge, för att uppnå två stora mål:

  1. En halv miljard solpaneler ska installeras i slutet av den första mandatperioden.
  2. USA ska generera tillräckligt med förnybar energi för att försörja varje hem i Amerika inom 10 år.

Trump har sagt att han kommer att avveckla CPP och lovar samtidigt att göra kolet hett igen. Trump lovar återskapa tusentals kolarbetarjobb och skrota stora delar av Obamas utsläppsregler.

“We will eliminate the highly-invasive "Waters of the US" rule, and scrap the $5 trillion dollar Obama-Clinton Climate Action Plan and the Clean Power Plan – these unilateral plans will increase monthly electric bills by double-digits without any measurable improvement in climate.”

Donald Trump, pressrelease, september 2016

Ge en julgåva för klimatet!

välj att ge bort en julklapp till klimatet i år! Din gåva behövs mer än nånsin. Ett fint julgåvokort ingår!