Coronapandemin – så påverkas Bra Miljöval

Bra Miljöval agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar för att minska smittspridning.

För att hjälpa till att begränsa smittspridningen i samhället håller vi möten på distans, begränsar våra resor och uppmanar alla medarbetare som kan att arbeta hemma.

 

Verksamheten fortsätter som vanligt, men på distans.

 

Ändras läget i samhället och det påverkar Bra Miljöval kommer ytterligare information att publiceras på www.bramiljoval.se under Aktuellt.