Coronapandemin – så påverkas våra aktiviteter

Covid-19 påverkar oss alla och kräver stora anpassningar. Riksföreningen följer rapporteringen om coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Uppdaterad 23 november 2020

Riksföreningen utgår i sin verksamhet från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att hjälpa till att begränsa smittspridningen i samhället håller vi möten i första hand på distans, begränsar våra resor och uppmanar alla medarbetare som kan att arbeta hemma.

Riksföreningens generella råd

Möten och andra aktiviteter i höst som inte kan genomföras digitalt bör skjutas upp eller ställas in. Observera att begränsningarna för sammankomster gäller även utomhus.

Folkhälsomyndigheten har gjort en checklista för hur man som arrangör kan bedöma risker för smittspridning och vilka åtgärder som kan minska dem. Se information hos Folkhälsomyndigheten.

Håll er uppdaterade och var beredda att göra nya bedömningar när myndigheternas rekommendationer förändras, för hela landet eller för respektive region. Se Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen och aktuella lokala allmänna råd.

Specifika arrangemang

  • Riksstämman som skulle ha ägt rum i Mora 13-14 juni har skjutits upp till maj eller juni 2021. Läs mer på vårt medlemsforum Naturkontakt.
  • Kretsarnas och länsförbundens årsmöten och stämmor kan vid behov skjutas fram. För information om vad som gäller för årsmöten och stämmor, läs mer på Naturkontakt, där vi även har en tråd och svarar på frågor löpande.