Dags att söka fondpengar från Bra Miljöval

Alla elbolag som säljer el miljömärkt med Bra Miljöval avsätter fondpengar till projekt som förbättrar miljön och minskar vår energianvändning. 2015 blev ett rekordår, då 36 projekt fick stöd! Nu är det dags att söka pengar för projekt under 2016.

Kolla! Över ETTHUNDRA miljöprojekt har genomförts i Sverige tack vare alla er som valt el märkt Bra Miljöval! 

Artikel

Vi vet att det finns många bra idéer och planer ute i landet som vi vill stödja. Varje år betalar Naturskyddsföreningen via vår miljömärkning Bra Miljöval ut i genomsnitt 10-15 miljoner kronor som går till att utveckla Sverige i en mer hållbar riktning. Pengarna betalas in till våra fonder av de elbolag som säljer el märkt Bra Miljöval.

Nu är det dags att sända in ansökningarna för 2016, och vi välkomnar särskilt projekt inom energieffektivisering. För att ha en chans att uppnå det hårda klimatmålet som spikades på Parismötet i december krävs både att vi minskar vår energianvändning och anpassar vår elproduktion, och det är just det våra fonder är till för. Alla organisationer, företag, myndigheter och föreningar kan söka pengar.

Vilka sorters projekt kan man då få stöd för? Här är några exempel: 

Miljöfonden finansierar projekt med syfte att återställa och reparera miljöskador i främst rinnande vatten som skadats av elproduktion. Faunapassager, dammutrivningar och ålgaller är exempel på projekt som vi ofta stöttar genom vår miljöfond.  

Energieffektiviseringsfonden finansierar åtgärder där det går att visa på en tydlig minskning av energianvändningen. Förbättring av isolering, effektivare ventilation och byte till bättre belysningsteknik är exempel på vad man kan söka stöd för från energieffektiviseringsfonden.  

Vi tar emot ansökningar löpande, men uppmanar intresserade att ansöka så snart som möjligt. Den som inte har ett eget projekt, men ändå vill stödja arbetet med att energieffektivisera och miljöanpassa svensk elproduktion gör det genom att välja el märkt Bra Miljöval – för varje kilowattimme såld miljömärkt el går mer pengar till fonderna. Tipsa även grannen!  

Kontakta oss om ni har frågor eller om ni är osäkra på om vi stöder en viss typ av projekt.
>Här hittar du mer info och ansökningsblanketter 
  

För frågor om våra fonder, kontakta: Jesper Peterson, 070-240 17 22
E-post   

Välj Bra Miljöval

Nu finns det över 700 varor och tjänster märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval.