David sätter stopp för farliga kemikalier

5 frågor till David Gunnarsson som arbetar med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval för kemiska och kosmetiska produkter.

Foto / Illustration:

Rosmarie Lemoine

Varför miljömärker Bra Miljöval Kemiska produkter?
Det gör vi för att lagstiftningen är för svag. Och för att många företag kan och vill gå mycket längre. Ta t.ex. tvål och schampo, där det i omärkta produkter fortfarande förekommer hormonstörande och allergiframkallande ämnen, trots att det är helt onödigt. Bra Miljöval gör det lätt för kunden att hitta de produkter som är skonsammast för både miljön och människors hälsa.  

Vad pysslar du med på jobbet?
Jag granskar ansökningar om miljömärkning för allt från tvål till tvättmedel och träskyddsprodukter. I jobbet ingår också att bevaka ny lagstiftning och kunskapsutveckling, samt utveckla nya krav på produkterna. Jag fungerar även som stöd för andra områden där vi ställer kemikaliekrav t.ex. textilier och livsmedelsbutiker.  

Vad är du mest stolt över inom ditt arbete?
Jag blir alltid glad när jag ser att våra krav gör skillnad, t.ex. när ett företag byter ut farliga kemikalier mot bättre alternativ. Allra bäst är när våra krav leder till en branschomställning, som i sin tur leder till politiska beslut. Det tydligaste exemplet är nog fosfater i tvätt- och diskmedel. Här var Bra Miljöval tidigt ute med ett förbud, något som nu är reglerat genom lagstiftning i hela EU.

Hur kontrolleras produkterna?
När ett företag ansöker om märkning av en produkt skickar de in ett fullständigt recept för sin produkt. Sedan granskar jag så att alla ingredienser klarar våra högt ställda krav på miljö- och hälsoegenskaper. Vi ställer också krav på produktens förpackning och företagets övriga miljöarbete. De punkterna bedömer min kollega Mari. Om produkten uppfyller samtliga krav så utfärdas en licens för Bra Miljöval. Även efter att produkten märkts kontrollerar vi att produkterna efterlever kriterierna. Det sker exempelvis genom kontroll av etiketter och kemiska analyser.  

Hur tror du att företag som tillverkar kemiska och kosmetiska produkter arbetar i framtiden?
Jag tror att de generellt blivit bättre på att tidigt i produktutvecklingen sålla bort ämnen som är skadliga för människa och miljö. Jag tror också att fler företag ser konkurrensfördelen med oberoende märkningar eftersom efterfrågan ökat både från konsumenter och upphandlare. 

Vår miljömärkning Bra Miljöval

Märkningen visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön.