De företag som överlever arbetar hållbart

5 frågor till Weronika Rehnby som arbetar med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval för textilier

Weronika Rehnby är produktansvarig för Bra Miljöval Textil

Foto / Illustration:

Rosmarie Lemoine

Varför miljömärker Bra Miljöval textilier?
Textilier är en produktgrupp som tar otroligt mycket resurser i anspråk och har processer som är mycket miljöbelastande eftersom det används stora mängder kemikalier och färger i odling och produktion. Dessa är mycket skadliga för miljön samt för textilarbetarna, men kan även påverka vår hälsa när vi använder dem. Genom att miljömärka textilier med Bra Miljöval så hjälper vi konsumenten att hitta produkter som är bättre för vår miljö och hälsa. Märkningen är också en hjälp för företagen att nå ut med sitt hållbarhetsarbete på ett trovärdigt sätt, eftersom vi är en oberoende part som bedömt produkten. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Jag lotsar företagen genom ansökningsprocessen som är ganska komplex. Eftersom jag själv har arbetat med textilproduktion, så kan jag vara ett stöd i hela processkedjan där tillverkningen oftast sker långt bort och kanske i flera länder. Det mesta börjar ju med en fiber, som blir ett garn som blir ett tyg. Sedan kan tyget få färg samt skäras i mönsterdelar innan det slutligen sys ihop. Och inte nog med det, ett klädesplagg kan bestå av olika fibrer och processer som man måste ha koll på. Förutom att behandla ansökningar så arbetar jag även med andra frågor som rör textilområdet som t.ex hur vi kan minska vår konsumtion av kläder och textilier.

Vad är du mest stolt över inom ditt område?
Det är när jag ser att mitt arbete gör skillnad. T.ex när jag ser att vårt arbete har varit med och påverkat att problematiken runt textilproduktion och farliga ämnen i textilier tas på ett allt större allvar av myndigheter och företag samt att konsumenterna blivit mer medvetna. Jag är också stolt över att vår märkning Bra Miljöval är den enda miljömärkningen som också märker second hand och re-design. Det gör vi för att lyfta att det plagg som inte har producerats på nytt, är det miljövänligaste! Inga nya resurser har tagits i anspråk och inga farliga ämnen har släppts ut till luft och vatten. 

Hur tror du att textilindustrin arbetar i framtiden?
Jag tror att företag som vill överleva på sikt måste arbeta hållbart. Man kan idag se en ökad medvetenhet bland företagen om att vi inte kan fortsätta att konsumera som vi gör idag eftersom fibrerna inte räcker till. Det kommer att blir ett ännu större fokus på hur klädberget av slängda och insamlade kläder ska tas om hand på bästa sätt. Jag tror också att företagen kommer att arbeta mer med att kläder och andra textilier skall hålla längre. När medvetenheten bland konsumenterna ökar så efterfrågas också fler miljömärkta kläder, vilket kommer sätta press på företagen att erbjuda miljömärkningar från en oberoende part. 

Vilka är dina bästa klimatsmarta tips?
Innan du köper något nytt, fråga dig själv om du verkligen behöver det? Kolla om du kan hitta det du behöver på second hand. Om inte satsa på kvalitet och var rädd om ditt plagg och glöm inte bort att kläder går att laga.

Läs mer om Bra Miljöval för textila produkter

Vår miljömärkning Bra Miljöval

Märkningen visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön.