De sista stora naturskogarna behöver din hjälp, följ med och inventera!

Visst vill du vara med när Naturskyddsföreningen kraftsamlar för att rädda de sista stora naturskogarna? Det gör vi på grund av Skogsstyrelsens beslut att ta en "paus" från att inventera och registrera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Nu drar vi igång kartläggningen av skyddsvärd skog i just detta område och du kan anmäla dig till inventeringen!

En glad hälsning från en av inventeringskurserna. Välkommen ut i skogen med oss!

Tillsammans inventerar vi i sommar och höst för att skydda de skogar som nu hotas!

Artikel

Skogsstyrelsens beslut att ta en "paus" från att inventera och registrera nyckelbiotoper i hela nordvästra Sverige upprörde många. Det var ett svek för naturen som också slår mot flera av de svenska miljömålen. Därför kraftsamlar Naturskyddsföreningens berörda länsförbund för skogen. Länsförbunden har bjudit in till fyra kurser under våren. Nu samordnar de inventeringar som kommer att ske i nordvästra Sverige under sommar och höst.

Följ med och inventera!

Nu kan du anmäla dig till sommarens inventeringar ute i fält. Du behöver inte ha några speciella förkunskaper för att kunna vara med och inventera, men skicka in din anmälan så snart möjligt och senast torsdag 25 juni.

> Här anmäler du dig till inventeringen 

Hur går det till?

Efter att vi fått din anmälan kommer vi att sätta ihop grupper och utse gruppledare. Via mejl kommer du sedan att få kontaktuppgifter till övriga gruppmedlemmar, länk till utförliga instruktioner för fältarbetet – packlista, kartmaterial, checklistor samt en inventeringsmanual.

> Mer information om kostnader och kontaktuppgifter till projektet finns hos Naturskyddsföreningen i Västerbottens Län 

På vilka platser kommer vi att inventera?

Vi har med hjälp av många ideella naturvårdare kartlagt inventeringsområden inom hela det område som Skogsstyrelsen övergett – från norra Värmland upp till Kiruna. Det är både många områden och stora ytor. Varje grupp får ett område att inventera i, men har du ett särskilt önskemål ange det i anmälan.

Nu behöver de sista stora naturskogarna din hjälp

Tillsammans inventerar vi i sommar och höst för att skydda de skogar som nu hotas!