Det du vill veta om FN:s klimatrapport

Vi hjälper dig med svaren på de viktigaste frågorna om FN:s klimatrapport och vad som händer med klimatförändringen.

demosntration IPCC-möte Stockholm FN:S kliamtrapport
Demonstranter i Stockholm visar "tipping-point", det kritiska läge när klimatförändringarna utlöser dramatiska förändringar i naturen

Foto / Illustration:

Carl-Axel Fall

Vad är det som forskarna nu lägger fram som vi inte visste förut?
Detta är en sammanställning av alla vetenskapliga uppsatser och artiklar som berör klimatfrågan som framkommit sedan den förra IPCC-rapporten 2007 togs fram. I princip säger denna samma sak som den förra rapporten: Klimatförändringen är ett allvarligt hot mot mänskligheten och vi har orsakat den. Rapporten är ett underlag för att världens politiker ska kunna fatta beslut. Under nästa år kommer ytterligare två rapporter, en om konsekvenserna av klimateffekterna och slutligen en om vad som måste göras för att minska utsläppen.

Har larmen tidigare varit överdrivna? Klimatförändringen verkar ha bromsat in?
Klimatsystemet förändras inte linjärt utan uppvisar en kurva som ser ut som en trappa Det forskarna har observerat är att den globala temperaturhöjningen på land inte har varit lika snabb de sista åren 15 åren som den genomsnittliga höjningen de senaste decennierna. Det förklaras av en kombination av orsaker. Haven lagrar över 90 procent av den ökade värmeenergin i klimatsystemet, och det verkar som att mer värme har lagrats i haven under denna senaste inbromsning. Detta i kombination bland annat med att solen är inne i en kallare cykel samt kylande partiklar från vulkanutbrott har påverkan detta senaste ”trappsteg”. Det betyder tyvärr inte att temperaturökningen har stannat av. Den långsiktiga trenden är tydlig.

Gör det något om det blir lite varmare i vattnet?
Värmeenergin i klimatsystemet fördelas alltså mellan vatten och luft, så det gäller att vara uppmärksam på hur hela systemet förändras. Att vattnets temperatur ökar påverkar dessutom korallrev och liv i havet hotas. Korallreven grånar och dör och med dem fiske och inkomst för de miljoner människor som lever på det som korallreven ger. Varmt vatten har också större volym än kallt. Det märks när det rör sig om så stora volymer som havsvatten; mer vatten leder till en stigande havsnivå.

Vad är klimatkänslighet som forskarna talar om?
Det är ett mått på hur klimatet reagerar på den stigande halten koldioxid i atmosfären. Man undersöker vad som händer om luftens halt av koldioxid fördubblas jämfört med förindustriell nivå. Forskarnas sammanställning visar att med 66 procents sannolikhet kommer temperaturökningen vid en fördubblad koldioxidhalt att bli mellan 1,5 och 4,5 grader. I nuläget är vi dock på väg mot mer än en fördubbling. Forskarna visar på det mest sannolika, men politiken måste utgå från försiktighetsprincipen och då måsta världssamfundet förhindra de än mer extrema gradtalen.

Vad är egentligen nytt av det som forskarna nu presenterar?
Klimatforskarnas modeller och mätresultat blir hela tiden allt bättre, och de kan med bättre precision beskriva både historiska och framtida klimatförändringar. Men slutsatserna från tidigare rapporter har i stort sett inte förändrats, bara förstärkts. Den viktigaste skillnaden är att det blir allt mer bråttom att minska utsläppen, eftersom politikerna inte håller jämnt tempo med forskarna.

Vad kommer hända i framtiden?
IPCC presenterar olika scenarier för framtida klimatförändringar. Idag är utsläppen högre än det högsta av dessa scenarier; vi är på väg mot en temperaturökning riskerar fyra grader eller mer. Det scenario som beskriver de lägsta koldioxidutsläppen ger en 66 procents chans att begränsa uppvärmningen till max 2 grader. Två grader är den politiska gräns som har beslutats i klimatförhandlingarna. Det är dock ingen säker gräns, redan med dagens temperaturökning på nästan 0,9 grader innebär svåra konsekvenser för miljontals människor. Det innebär att IPCC:s lägsta scenario på inget vis är ett säkert scenario.

Läs mer, här hittar du fördjupning >>

Läs mer i Klimatvännen >>

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.