Djur och natur vinnare i budgeten

I dag presenterade den nya regeringen sin budget för 2015. På flera områden är det ett steg framåt för miljöområdet, men det saknas tillräckligt tydliga besked om framtidens klimatskatter.

Pressmeddelande

- Den här budgeten är en viktig delseger för alla de som vill skydda hotade djur och växter. Vinnare är också alla som vill kunna ta en skogspromenad och hellre stöta på rik natur än ett kalhygge. Både mer pengar till att skydda skog och även en ny skogsvårdslagstiftning är något som vi har drivit länge. Nu är det upp till alla inblandade att se till så att det blir verklighet, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen välkomnar även andra förslag i budgetpropositionen, ex höjd skatt på kärnkraft, additionella medel i biståndsbudgeten till klimatanpassning och förstärkt ersättning till ekologisk jordbruksproduktion. Däremot finns det flera besked på klimatområdet som inte är tillräckliga.

- Regeringen säger att det är tomt i ladorna, men missar den bästa möjligheten att fylla upp dem. Fler gröna skatter gör att förorenaren får betala samtidigt som det ger schyssta spelvillkor för miljösmarta produkter och mer pengar till miljöinvesteringar, men regeringen väljer nu att höja skatten mycket mer på arbete än på miljöskadliga utsläpp, att till exempel höja klimatskatten borde vara en självklarhet  säger Svante Axelsson , generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Inför valet svarade riksdagspartierna på en enkät från Naturskyddsföreningen om miljö- och klimatpolitiken. Enkätsvaren finns att läsa här:

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Rapport-Miljoloften-for-framtiden.pdf

Efter valet har vi också lagt fram ett 10-punktsprogram för hur miljöpolitiken kan bidra till breda överenskommelser i riksdagen.

http://www.dn.se/debatt/marknadsstyrd-karnkraft-nyckel-till-bred-miljopolitik/

För mer information:

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-357 80 23

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

Kristoffer Talltorp, pressansvarig Naturskyddsföreningen, 0709-25 18 93