Dricksvatten utan gift

I Skåne har jordbrukare fått använda kemiska bekämpningsmedel i områden som ger människor dricksvatten, så kallade vattenskyddsområden. 2011 tog Naturskyddsföreningen frågan till domstol, eftersom det fanns risker att gifter skulle läcka ut i dricksvattnet. Vi vann ärendet - ända upp till högsta instans!

I Skåne har jordbrukare fått använda kemiska bekämpningsmedel i områden som ger människor dricksvatten, så kallade vattenskyddsområden.  2011 tog Naturskyddsföreningen frågan till domstol, eftersom det fanns risker att gifter skulle läcka ut i dricksvattnet. Vi vann ärendet - ända upp till högsta instans!