Emanuel visar vägen till mindre miljöpåverkan

5 frågor till Emanuel Blume som arbetar med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval för el, värme och biobränslen.

Foto / Illustration:

Agneta Carlsson

Varför miljömärker Bra Miljöval el, värme och biobränslen?
Det gör vi för att miljön tar mycket stryk, både lokalt och globalt när man producerar el, värme och bränslen. Även förnybara energikällor kan ställa till med miljöskador om de sköts illa, som t ex kalhyggen och torrlagda älvar. Därför finns Bra Miljöval som ett verktyg för att skilja energi med liten miljöpåverkan från den med stor miljöpåverkan. Genom att köpa el märkt Bra Miljöval får man el med så liten miljöpåverkan som möjligt, och minskar samtidigt efterfrågan på miljödålig el. Tanken med Bra Miljöval är också att märkningen ska styra branschen i rätt riktning genom att utvecklas efterhand och bli tuffare. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
På morgonen kanske jag hittar en ansökan i brevlådan från ett företag som vill märka något spännande biobränsle med Bra Miljöval. Sedan svarar jag på mail och telefonsamtal från bolag som vill vara säkra på att de följer våra krav, från privatpersoner som har frågor och från andra som är intresserade av det vi gör. På eftermiddagen kan jag sitta i möte om hur vi ska utveckla märkningen i framtiden och vilka krav som är bra att ställa de kommande åren. En viktig arbetsuppgift är också att stötta energibolagen i deras miljöarbete och hjälpa dem med kommunikation till sina kunder om Bra Miljöval och hur man får kunderna att välja avtal med mindre miljöbelastning. Den roligaste arbetsuppgiften är att jobba med våra fonder, som stöttar bra projekt inom miljö och energieffektivisering runt om i landet.

Hur kontrolleras företagen?
De måste visa att de klarar våra krav, t ex genom aktuell info om sina anläggningar, kvitton på att de använder godkänt bränsle, koordinater för vindkraftsplacering, säkerhetsdatablad för kemikalier de använder, tappningsscheman för vattenkraftverk och liknande. En oberoende revisor kontrollerar att de inte lämnar in falska uppgifter.

Vad är du mest stolt över inom ditt område?
Våra fonder! För varje kilowattimme Bra Miljöval-märkt el, värme och biobränsle som säljs betalar bolagen in pengar till vår miljöfond, energieffektiviseringsfond och investeringsfond. Pengarna går sedan till att stödja saker som att minska och återställa miljöskador, t ex bygga omlöp runt vattenkrafterk, minska energianvändningen och introducera nya miljöanpassade sätt att producera el. Hundratals bra projekt i Sverige och Norge har fått stöd, och fondpengarna är fria för alla organisationer, företag och föreningar att söka.

Vilka är dina bästa klimatsmarta tips?
I ett stort perspektiv, om jag fick ge ett enda tips till många människor på en gång och det skulle handla om klimat, så skulle det vara att sluta äta kött. Eller åtminstone äta väldigt lite kött, och då bara ekologiskt. Ett annat är att byta till ett elavtal med Bra Miljöval om man inte redan har det. De flesta bolag erbjuder Bra Miljöval-märkt el, det brukar bara kosta några tior extra per år och går att fixa med ett enkelt telefonsamtal. Men för att verkligen nå en hållbar framtid måste det till förändringar även på samhällsnivå och global nivå eftersom individen och samhället är beroende av varandra.

Välj Bra Miljöval

Nu finns det över 700 varor och tjänster märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval.