En rapport om kött med rabatt

Köttproduktionen står globalt för större klimatpåverkan än hela transportsektorn, och konsumtionen fortsätter att öka. I rapporten "Det subventionerade köttet" ger vi förslag på hur vi kan minska jordbrukets miljöpåverkan samtidigt som vi ökar miljönyttan.

Många tror att flyg och bilar är de största orsakerna till global uppvärmning - och visst är de klimatvärstingar. Men faktum är att den globala kött- och mejeriproduktionen påverkar klimatet mer än vad bilar, flygplan, båtar och lastbilar gör – tillsammans! För att klara Sveriges klimatmål behöver de här utsläppen minska.

Trots att konsumtionen av animaliska livsmedel i Sverige orsakar utsläpp på över ett ton koldioxidekvivalenter per person och år är köttet rabatterat genom bland annat att priset inte alls speglar skadorna på miljö och klimat. Dessutom ges subventioner till foderproduktion via EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Därför föreslår vi i rapporten "Det subventionerade köttet" en avgift på konsumtionen av kött, vilket kan bidra till att minska klimatpåverkan. Vi föreslår också att de stora miljöskadliga subventionerna som går till jordbruket fasas ut.

Det finns flera sätt att utforma den här avgiften. Ett enkelt första steg som skulle uppnå effekt vore en avgift per kilo kött i konsumentled. Intäkterna bör användas för att betala för ekosystemtjänster i jordbruket. Då ger avgiften dubbel nytta, och pengarna återförs till jordbruket.

Läs hela rapporten som ligger till höger.

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.