Energifallet – vår nya grundskolesatsning

Var med och förändra genom Energifallet - Naturskyddsföreningens stora och viktiga satsning på grundskolan.

Artikel

Energifallet är ett utbildningsmaterial, som är gratis, och som i första hand är till för pedagoger och elever. Målet är att främja lärandet om hållbar utveckling med fokus på energi- och klimatfrågor i alla årskurser.

Energifallet - så funkar det

Naturskyddsföreningen vill göra alla elever medvetna om energifrågor, få dem att själva vilja bidra till en minskad energianvändning – i skolan, i hemmet och i samhället. Tillsammans med barnen och ungdomarna vill vi skapa nya förhållningssätt till hur vi behandlar vår planet, och göra världen bättre.

Tanken är att det ska vara enkelt, spännande och hoppfullt att arbeta med energifrågor i skolan. Därför har vi arbetat fram ett utbildningsmaterial om energi och hållbar utveckling - som vi kallar Energifallet.

Materialet består av lärarhandledningar och lektionspaket med roliga och inspirerande övningar, direkt anpassade för de olika åldersgrupperna, dvs från förskoleklass till och med årskurs nio.

I utbildningsmaterialet finns det också ett enkelt verktyg för att följa upp, och dokumentera, det arbete man har gjort.

Varje skola kommer att ha nytta av att genomföra Energifallet, som är framtaget i samarbete med ett antal skolor och pedagoger och som är kopplat till Läroplan Lgr 11 samt aktuella kursplaner. Meningen är att den ökade kunskapen om energieffektivisering, både hos elever och personal, ska göra att skolans totala energianvändning sjunker.

Beställ tidningen Energifallet

Tidningen Energifallet är en specialutgåva av tidningen Sveriges Natur, och har gått ut till samtliga Naturskyddsföreningens medlemmar. Den vänder sig till högstadiet.

Fler exemplar av tidningen kan beställas kostnadsfritt här. Mejla order@naturskyddsforeningen.se och uppge namn, adress och hur många ex du vill ha. Obs: Max en klassuppsättning per lärare/skola.

Glöm inte att skriva att beställningen gäller Energifallet.

Tidningen finns även i digital form. Den hittar du här 

Läromedel för hållbar utveckling

Kika gärna på vårt stora undervisningspaket för hållbar utveckling, eller tipsa en lärare! Det finns massor av övningar att välja mellan! Allt är dessutom gratis!