EnergyHub vann tävlingen för att Klimatmaxa villorna

Nu är vinnaren i innovationstävlingen Klimatmaxa villorna utsedd. Två bidrag tilldelas dessutom hedersomnämnanden.
En stor del av privatpersoners energianvändning hänger ihop med vår bostad. Syftet med tävlingen är att få fram bra och innovativa lösningar för att villaägare ska spara energi och för att förenkla möjligheten att producera egen el.
Tävlingen arrangeras av Naturskyddsföreningen tillsammans med Elfack, Trollhättan Energi, Jämtkraft, Godel, Folksam, Vinnova och Svenska Uppfinnareföreningen.

EnergyHub vann tävlingen för att Klimatmaxa villorna.
Svante Axelsson (generalsekreterare Naturskyddsföreningen), Mats Karlström (vinnaren, Ferroamp), Björn Berg (hedersomnämnande, Ngenic tune), Jesper Peterson (Naturskyddsföreningen).

– Jag blir hoppfull när jag ser hur innovationerna spirar och vilka framsteg det görs inom detta område, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Det vinnande bidraget är EnergyHub och Ferroamp, ett system med växelriktare för solceller som kan användas för att lagra energi samt ger möjlighet att reducera effekttoppar. Det innebär miljövinster och lägre kostnader för villaägaren. Produkten innebär också att man på ett lätt sätt kan bygga ut sitt solcellssystem samt gynnar elbilsdrift genom att underlätta  att man laddar bilen hemma.

– Ett effektivare utnyttjande av solcellerna, lagringsmöjligheter och utjämning av effekttoppar som vinnarbidraget EnergyHub kan ge, gör att vi tror mycket på denna uppfinning, säger Svante Axelsson som också poängterar att klimatkrisen inte kan lösas genom att bromsa utvecklingen i samhället. Det behövs nytänkande och uppfinningar som snabbare tar oss vidare från fossilberoendet till 100 procent förnybar energi.

Tävlingen är en del i Naturskyddsföreningen arbete för att hitta lösningar  för ett miljöanpassat och hållbart energisystem. Det krävs både en kraftfull energieffektivisering och en omställning till förnybara energikällor med låg miljöbelastning.
 
Tanken med tävlingen är också att innovatörer och medverkande företag ska kunna samarbeta kring utvecklingen av de nya lösningarna och dra nytta av varandra.

Förutom det vinannde bidraget delas två hedersomnämnanden ut. De ena går till Efficaxenergy som har utvecklat en lösning för att koppla in solfångare till en befintlig varmvattenberedare. Detta innebär att det blir möjligt för fler att utnyttja solvärme i sitt befintliga värmesystem. Systemet kan innebära lägre kostnader för solvärme samt smartare styrning av värmen. Innovationen har stor ekonomisk potential och kan ge stor klimatnytta.
 
Det andra hedersomnämnandet får Ngenic Tune, en smart termostat som kopplas till kundens uppvärmningssystem. Produkten har många fiffiga funktioner för att reglera temperatur, ljus m m och ta hänsyn till byggnadsdynamik och väderprognoser. Den fungerar som ett slags ”ecodriving” av husets värmesystem. Produkten kan både innebära energibesparingsvinster för villaägaren och klimatsmarta regleringsmöjligheter för nätbolagen.

För frågor:
Svante Axelsson,generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85
Jesper Peterson, produktansvarig Bra Miljöval, Naturskyddsföreningen, 070-240 17 22

Eva-Lena Neiman, tf pressansvarig, Naturskyddsföreningen, 070-794 04 07

>> Läs mer om Naturskyddsförenigens arbete med att klimatmaxa Sverige

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.