Enighet måste följas av konkreta handlingsplaner

Livsmedelsstrategin – gemensamt uttalande av miljö-, konsument- och djurskyddsorganisationer:
Att regeringen och delar av oppositionen nu kommit överens kring en bred livsmedelsstrategi som utgår från konsumenternas förtroende för svenska mervärden är mycket positivt. Blocköverskridande uppgörelser borgar för tydlighet, långsiktighet och förtroende för såväl producenter, branschaktörer som konsumenter. Men för att svensk livsmedelsproduktion ska bli kraft- och effektfull krävs tydliga mål i de efterföljande handlingsplanerna samt resurser för genomförande och tillsyn.

Miljömålen måste prioriteras mer. Tydligare mål för ekologisk produktion och mer hållbara produktionsmetoder överlag krävs för att tillgodose såväl svenska miljömål som FN:s hållbarhetsmål. En större skärpa och prioritet är avgörande för att stärka svensk livsmedelsproduktions internationella konkurrenskraft och förutsättningarna för ekonomisk utveckling på den svenska landsbygden. Planerna måste dessutom innehålla en satsning på minskad köttkonsumtion och utveckling av alternativa proteinkällor för att nå miljö- och hälsoeffekter och bredda den svenska livsmedelsproduktionens bas.
 
Konsumenternas behov för att kunna välja rätt måste också tillgodoses i åtgärder som får genomslag i allas vardag. Genomförandet av livsmedelsstrategin måste bidra till en bättre folkhälsa genom mål, åtgärder och resurser.

Beträffande målen om bibehållet djurskydd måste målen i strategin och Sveriges insatser för bättre djurskydd inom EU och globalt också följas upp av regeringen i en konkret handlingsplan med mål och åtgärder.
 
Tillsammans representerar vi en stor medborgarbas som värnar konsumentinflytande, miljöskydd och djurvälfärd. I arbetet med livsmedelsstrategin har vi etablerat en gemensam vision om hälsosamma, välsmakande och säkra livsmedel som producerats på ett hållbart sätt och bidrar till uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål.

När regeringen och delar av oppositionen nu presenterar den gemensamma livsmedelsstrategin står det klart att det krävs mer konkreta mål och insatser för att stärka utvecklingen inom hela livsmedelskedjan. Vi förväntar oss en fortsatt dialog om strategin och har för avsikt att samarbeta med regering och ansvariga myndigheter vad gäller genomförandet.

Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter, 070 797 79 87
Roger Pettersson, generalsekreterare, World Animal Protection Sverige, 070 217 21 33
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen 0703 578 023
Camilla Sandenskog, Ekologiska lantbrukarna 070 380 98 96
Louise Ungerth, chef Konsument och miljö, Konsumentföreningen Stockholm, 070 341 55 30
Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF, 0705 654 515