Enkät: Vad tycker du om vår globala kommunikation?

Vi är nyfikna på vad du tycker om Naturskyddsföreningens kommunikation om globala miljöfrågor. Svara på vår enkät och hjälp oss att bli bättre!

Satellitbild av jorden från ovan.

Naturskyddsföreningen är en ideell förening som verkar för naturskydd och miljövård. Vi samarbetar vi med ett 40-tal organisationer och nätverk över hela världen.

Vår ambition är att vårt globala arbete med natur och miljö ska synas i vår kommunikation. Har vi lyckats med det? Finns det ämnen du vill höra mer om? Vi vill gärna höra din åsikter! Ta ett par minuter och fyll i vår enkät. Dina svar är värdefulla för oss.

>> Klicka här för att komma till enkäten

 

Stort tack för din hjälp!

Globala nyhetsbrevet

Följ oss och vårt globala arbete med natur och miljö.