Fältbiologerna kämpar för Ore skogsrike

Just nu pågår en kamp för de skyddsvärda skogarna vid Norra Brännvinsberget och Ormtjärn i Ore skogsrike i Rättviks kommun. Dessa är är akut hotade av avverkning. Sedan i måndags, 11 december, är Fältbiologerna på plats tillsammans med ideella naturvårdare från Dalarna och bevakar vad som händer.

Fältbiologerna på plats i Oreskogarna
Fältbiologerna på plats i Oreskogarna
Artikel

Naturskyddsföreningen i Rättvik har dokumenterat ett flertal mycket skyddsvärda tallskogar i Ore skogsrike. Skogar som ytterst ägs av oss medborgare och förvaltas av statliga Sveaskog.

Före och efter vid Brännvinsberget.

Förra årets avverkade Sveaskog ett av områdena på Brännvinsberget, detta trots att bolaget informerats om de höga naturvärdena. I området som avverkades hade Naturskyddsföreningen dokumenterat mer än 160 fynd av 40 olika signalarter, varav 26 stycken rödlistade. 

Just nu pågår nya avverkningar i ett annat område som har pekats ut som skyddsvärt i Ore skogsrike och andra skogar i området är hotade. Fältbiologerna är på plats tillsammans med ideella naturvårdare från Dalarna och bevakar vad som händer.

Fältbiologerna i Oreskogarna säger:
- Vi tycker det är fel att skyddsvärda skogar huggs. Särskilt när staten gör detta själv och regeringen sagt att skyddsvärda skogar inte ska avverkas.

Naturskyddsföreningen driver nu en klagomålsprocess om områdena vid Norra Brännvinsberget och Ormtjärn, enligt skogscertifieringen FSC. Att avverka skogar med hundratals växtplatser för känsliga arter är inte ett ansvarsfullt skogsbruk. Regeringen har uttalat en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas – ändå är det precis det som statens eget skogsbolag Sveaskog just nu gör. 

Ett varmt tack till Fältbiologerna och alla kämpande naturvårdare som är på plats och håller oss underrättade om vad som händer.

Vill du också att de skyddsvärda skogarna i Ore skogsrike ska få stå kvar – kontakta Sveaskog på Facebook och berätta det för dem.