Farliga gifter i nappflaskor

Bisfenol A är ett ämne som kan ge hormonstörande effekter på våra barn. Därför valde EU att år 2011 införa ett förbud mot detta ämne i alla nappflaskor inom hela EU. En ny vetenskaplig studie visar nu att även de nya nappflaskorna som ersätter marknaden kan läcka farliga ämnen.

– Om man har otur och köper fel flaska kan alltså de nya flaskorna läcka farliga kemikalier till de allra minsta barnen. Hur ska konsumenten kunna välja rätt i detta kemikaliesamhälle? Det är viktigt att regeringen nu tar konkreta initiativ som verkligen leder till en avgiftning av vardagen, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I studien analyserades 277 plastnappflaskor avsedda för små barn, från 26 länder i EU samt från Schweiz, Kanada och USA. Man tittade på vad som kan flyttas över från plasten till innehållet i flaskan.

Den vanligaste plastsorten i nappflaskor var polypropylen (PP), vilket även var den sorts plast där störst antal ämnen flyttades från plasten till flaskans innehåll. Av de 11 flaskor som köptes i Sverige var 6 stycken gjorda av PP, men av vilka märken framgår inte.

Totalt fann man att 31 stycken främmande substanser släppte från plasten, en del av dem kan vara skadliga. Man hittade bensenderivat (i 17 procent av PP-flaskorna) som kan vara cancerframkallande och är en ämnesgrupp man annars hittar i bensin, och i ett fåtal flaskor hittades även en bensenesulfonamid som visat sig skada nervsystemet.

Vidare hittades DIPN (i 45 procent av PP-flaskorna), som annars hittas i bläck och återvunnet papper. I 90 procent av flaskorna migrerade fenol till innehållet och i 65 procent av flaskorna migrerade alkaner.

– Oavsett vilka halter som hittades i studien så handlar det i flera fall om främmande kemikalier som inte ska finnas i mjölk till små barn. Mitt råd till konsumenter är att använda flaskor av glas eller rostfritt stål. Det går att hitta på nätet om man inte hittar dem i butik. Undvik dock gärna aluminium för även dessa kan ha en plastfilm av hormonstörande BPA på insidan, säger Ulrika Dahl, avdelningschef för Miljögifter på Naturskyddsföreningen.