Färre farliga kemikalier i vardagen

Lagstiftningen för kemiska och kosmetiska produkter är för svag samtidigt som en innehållsförteckning är svår att förstå för den som inte är specialist inom området. Därför är det viktigt att innehållet har granskats av en oberoende part som ställer tuffa krav. Detta har Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval gjort ända sedan 1990!

Fira Bra Miljöval 25 år och välj miljömärkta produkter!

Foto / Illustration:

Ulrica Zwenger

Vi vill minska användningen av produkter som är skadliga för människor och miljö. Därför miljömärker Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval kemiska och kosmetiska produkter. 

Vår miljömärkning hjälper dig att hitta bra alternativ. Ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är förbjudna. Stränga krav ställs också på bland annat hormonstörande ämnen, de ingående ämnenas nedbrytbarhet och eventuella parfymer. Fosfor tillåts inte i märkta produkter eftersom det bidrar till övergödning. 

5 goda skäl att välja kemiska och kosmetiska produkter märkta med Bra Miljöval: 

•  Om fler väljer miljömärkt så minskar användningen av farliga ämnen i vardagsprodukter och utvecklingen av miljöbättre produkter gynnas 

•  Produkten är så skonsam för dig och naturen som bara är möjligt  

•  Risken för allergi minimeras eftersom märkta barnprodukter är helt parfymfria samt att det för övriga produkter ställs stränga krav på ingående parfymer och växtextrakt 

•  Vår märkning ställer även krav på produkternas förpackningar och på företagens transporter

•  Du bidrar till en branschomställning, som i bästa fall även visat sig leda till skärpt lagstiftning

Så kolla efter Bra Miljöval nästa gång du handlar. I dagsläget finns närmare 400 Bra Miljöval-märkta produkter inom området. 

> Läs mer om kemiska och kosmetiska produkter märkta med Bra Miljöval

Vår miljömärkning Bra Miljöval

Märkningen visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön.