Finns det plats för människan i skogen?

Den nya rapporten ”Människan i skogen – det skogspolitiken glömde” innehåller skarp kritik mot hur dagens skogspolitik hanterar skogens sociala värden.

Dagens skogspolitik glömmer bort hur viktig skogen är för att människor ska må bra.

Foto / Illustration:

Märta Berg
Artikel

Människors upplevelser i skogen saknar försvarare, det visar Naturskyddsföreningens analys av dagens skogspolitik. Den leder inte till att samhällets mål om skydd av skogens sociala värden uppnås.

Naturskyddsföreningens nya rapport ”Människan i skogen – det skogspolitiken glömde” innehåller skarp kritik mot hur dagens skogspolitik hanterar skogens sociala värden.

Rapporten blottlägger att det finns stora brister både när det gäller prioriteringar, kunskap och ansvarstagande hos de myndigheter som hanterar skogspolitiska frågor.  

Skogen är viktig i människors vardag

Skogen har stor betydelse i många människors vardag. Skogen ger möjligheter till promenader, motion, bär- och svampplockning, naturupplevelser, äventyr eller bara stillhet och tystnad. Men sedan skogspolitiken lades fast för 20 år sedan har ansvariga myndigheter inte prioriterat skogens sociala värden i sitt arbete. Det har bidragit till ett svagt engagemang även hos markägare.

– Forskning har sedan länge visat vikten av att bevara skogens sociala värden, inte minst för folkhälsans skull. Hälsan är också det svenska folket rangordnar som absolut viktigast när det gäller användandet av Sveriges skogar. Det är därför extra nedslående att se hur skogens sociala värden, människans plats i naturen, hanteras, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.

De politiska målen omsätts inte i praktiken

Naturskyddsföreningen har länge arbetat med skogens sociala värden och kan bara konstatera att det behövs stora insatser om vi i Sverige ska kunna leva upp till de politiskta mål som handlar om skogens värde för oss människor.

– De beslutade skogspolitiska målen om skogens sociala värden påverkar sällan skogsbruk och samhällsplanering i praktiken. Det handlar om att värdefulla naturområden inte skyddas och att hänsynen vid avverkningar är dålig. Det brister i fysisk planering, ansvarsförhållanden och samverkan. Dessutom saknas analyser och statistik om sociala värden. Saknas den kunskapen är det svårt att veta hur man på bästa sätt ska komma tillrätta med problemen, säger Märta Berg, sakkunnig i skogens sociala värden Naturskyddsföreningen.

Markägarens ansvar är otydligt

Den svenska skogspolitiken baseras på tanken om ”frihet under ansvar”, men markägarens ansvar är otydligt när det gäller allmänhetens intressen av rekreation och landskapsbild. 

– Lagstiftningen om skogens sociala värden är otydlig och markägarens ansvar inte kartlagt. Detta är mycket bekymmersamt för såväl folkhälsa, turismindustrin som det allmänna välbefinnandet, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.

Läs rapporten "Människan i skogen – det skogspolitiken glömde” >>

För mer info:
Karin Åström, vice ordförande, talesperson skog, 073-584 00 17, karin.astrom@naturskyddsforeningen.se
Märta Berg, sakkunnig, skogens sociala värden, 0705-80 46 56, marta.berg@naturskyddsforeningen.se
Louise Bjarke, presschef, 070-884 77 28,
louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se

 

Bli medlem rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem. Tillsammans kan vi göra världen bättre.