FN-konferens gav viktiga framsteg för havens överlevnad

När den stora FN-konferensen om situationen i världens hav avslutades sent på fredagskvällen svensk tid var det i en anda av hopp och beslutsamhet. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén har deltagit hela veckan och är imponerad över den svenska insatsen och det resoluta engagemanget världens länder visat för de många och allvarliga hoten mot haven.

Pressmeddelande

När den stora FN-konferensen om situationen i världens hav avslutades sent på fredagskvällen svensk tid var det i en anda av hopp och beslutsamhet. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén har deltagit hela veckan och är imponerad över den svenska insatsen och det resoluta engagemanget världens länder visat för de många och allvarliga hoten mot haven.

- Betydelsen av haven för livsbetingelserna på planeten Jorden har underskattats alltför länge, och läget är akut. Men med över 1300 löften om åtgärder mot till exempel marint skräp, överfiske och havsförsurning är det här ett imponerande steg i rätt riktning. För att se till att åtagandena genomförs krävs nu både en uppföljande konferens och en speciell funktion för koordinering av havsfrågorna i FN-systemet, säger Karin Lexén.

Ett av de viktigaste resultaten av konferensen är att hoten mot haven fått en ny internationell prioritet, inte minst inom FN. Ett problem är dock att ansvaret för de olika havsfrågorna – till exempel fiske, marint skydd, nedskräpning – är utspridd i FN-systemet. Idag finns ingen koordinerande funktion som håller samman problemen och åtgärderna mot dem inom FN.

- För att åtagandena fakstiskt genomförs behövs en särskild funktion  direkt under FN:s generalsekreterare som sammanhållet ser över havsfrågorna, säger Karin Lexén.

Att havens situation starkt hänger ihop med klimatfrågan och Parisavtalet har uppmärksammats under veckan. Vad gäller förpliktelserna från deltagarländerna är några av de mer anmärkningsvärda Indonesiens löfte om att minska mängden marint skräp med 70 procent till 2025 och Gabons besked om att de avser etablera världens största marina reservat. Sverige har å sin sida bidragit med löften om 26 olika insatser, inklusive 50 miljoner kronor vardera till FN:s arbete mot illegalt fiske respektive en ny fond för att stärka skyddet av havsmiljöer i utvecklingsländer.

Den svenska regeringen har även lovat insatser mot plast i haven samt att samla Östersjöländerna kring ett förbud mot mikroplaster i kosmetika, ett stort problem i svenska och nordiska vattendrag.

- Ett annat viktigt löfte är att regeringen tagit initiativ kring hållbart fiske och tydligare reglering av den så destruktiva fiskemetoden bottentrålning, som obegripligt nog tillåts i marina nationalparker och andra skyddade, kustnära områden.

- Det återstår att se hur detta initiativ följs upp med konkreta åtgärder. Vi kommer noga följa Havs- och Vattenmyndighetens arbete så att detta verkligen leder till radikala åtgärder. På sikt vill vi ha ett generellt bottentrålningsförbud i svenska vatten, säger Karin Lexén.

KONTAKT
Jesper Liveröd, press- och PR-chef, 072-2506338
jesper.liverod@naturskyddsforeningen.se

Bli medlem – rädda havens liv

Älskar du också havets våg? Gör som 226 000 andra miljökämpar. Bli medlem för 24 kr/mån.