Framtiden behöver ekologiskt

Jordbruket måste lösa en lång rad allvarliga problem, som förlust av biologisk mångfald, klimatpåverkan, övergödning av hav och sjöar, erosion och föroreningar i både maten och den omgivande miljön.

Framtidens jordbruk ska försörja och mätta en växande befolkning, bidra till ett hållbart nyttjande av jordens resurser och dessutom anpassas till ett föränderligt klimat. Det är en stor utmaning som kräver nya förhållningssätt. 

Här är det ekologiska lantbruket på tårna. Långt i från alla utmaningar är lösta, men till skillnad från det intensiva, ensidiga jordbruket har man kommit en bra bit på vägen. Ekologiskt lantbruk bidrar redan idag med biologisk mångfald, bättre djurvälfärd och sprider dessutom inga miljögifter.