Framtidsspaning och miljösmarta tips från våra Miljömärkare

Det behövs konsumenter som bryr sig för att skapa tryck på beslutsfattare samt för att värna miljö och hälsa. Därför startade Naturskyddsföreningen sin egen miljömärkning för 25 år sedan.

Bra Miljöval är den enda märkningen i Sverige som drivs av en miljöorganisation. De produktområden och tjänster som märks har valts ut för att de har stor miljöpåverkan. Idag arbetar Bra Miljöval inom 9 olika områden.

Bakom miljömärkningen står 14 personer på Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligt-kontor i Göteborg. Här berättar några av dem om hur de arbetar med märkningen samt delar med sig av sina framtidsvisioner och miljösmarta tips:

> Agneta Carlsson – Bra Miljöval transporter

> Weronika Rehnby – Bra Miljöval textilier

> David Gunnarsson – Bra Miljöval för kemiska och kosmetiska produkter

> Emanuel Blume – Bra Miljöval för el, värme och biobränslen 

> Liv Södahl – Bra Miljöval livsmedelsbutiker

Välj Bra Miljöval

Nu finns det över 700 varor och tjänster märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval.