Från böna till kopp

Följ kaffebönan från världens största oekologiska kaffekooperativ till din kaffekopp. Bönan utsätts för en hård besprutning av kemiska bekämpningsmedel, bland annat cyantraniliprole som är extremt dödligt för bin och endosulfan är mycket giftigt, både att få i sig och vid hudkontakt och extremt giftigt för fiskar, fåglar och bin.

Vi pushar politiker och fixar ekoboom i butikerna. Var med och förändra för 24 kr/mån.

1) Kaffeplantan drivs i de brasilianska odlingarna ofta upp i växthus. I samband med utplantering gödslas plantorna med konstgödsel.

2) För att inte ogräs ska stjäla kraft från kaffeplantan besprutas marken med kemiska ogräsbekämpningsmedl, t.ex. glyfosat.

3) Det tar nästan tre år innan kaffebusken ger skörd. För att bönorna inte ska bli angripna av skadedjur, svamp mm besprutas buskarna regelbundet med kemiska bekämpningsmedel, bland annat med substansen cyantraniliprole och ibland med det extremt giftiga endosulfan som tar död på kaffebärborren, den så kallade (coffee berry borer) som borrar hål i bönan.

4) Under de år då kaffebusken ger skörd gödslas den ofta fem gånger med konstgödsel och besprutas cirka tre gånger med kemiska bekämpningsmedel, bland annat med cyantraniliprole.

5) Innan bönorna skördas lägger arbetarna ut en presenning i nylon under buskarna där bönorna samlas efter att de rivits av för hand från sina grenar. På senare tid har det blivit vanligt att använda en maskin som är utformad som en hand och som skakar av bönorna från grenarna. Maskinen uppfanns i Italien för att plocka oliver.

6) Kaffefrukterna skalas och torkas utomhus i solen. Blir kaffet inte tillräckligt torr tillräckligt snabbt kan det börja jäsa och går inte att göra kaffe av. Därför torkas kaffet även i speciella torkanläggningar.

7) Bönorna sorteras i tre olika klasser. Röda, gröna och svarta bönor.

8) De röda bönorna är första sortering, premiumkaffe, och exporteras till företag som Illy. Andra sorteringen är gröna bönor, Dessa går till ”blandkaffe” till till exempel Zoégas. Tredje sorteringen, de svarta bönorna, går till den inhemska produktionen. Ännu ett skal tas av runt bönan.

9) Bönorna fraktas till ett kaffelager. Från de olika lagren tas prover som skickas till ett sofistikerat laboratorium där provsmakning sker av en jury som klassificerar kaffet som därefter lagras i säckar om vardera 60 kilo.

10) Säckarna transporteras till hamnstaden Santos, där bönorna antingen rostas eller fraktas direkt till Europa för att rostas på plats.

11) Kaffet hamnar i din livsmedelsbutik eller på ditt café.

Fördjupning om kaffe:

Byt till ekokaffe - rädda liv!

Här samlar vi allt om kaffe! Frågor och svar, reportage från världens största oekologiska kaffeodling i Brasilien. FAQ - vad är det för skillnad mellan ekologiskt och oekologiskt kaffe. Och vi listar fem goda skäl att väla ekokaffe nästa gång du handlar!

Reportage från Brasilien: Störst på kaffe - världsmästare på besprutning

Granskning av hur det oekologiska kaffet blir till på världens största kaffekooperativ i Brasilien. Kaffet besprutas med mängder med kemiska bekämpningsmedel som är förbjudna i EU. Text: Henrik Brandão Jönsson.

Reportage från Etiopien: Ekologiskt mångfaldskaffe på framfart i Etiopien

Ekologisk odling i södra Etiopien. Härifrån exporteras finkaffe till våra butiker. Det ekologiska mångfaldskaffet är på framfart.

FAQ - skillnaden mellan ekologiskt och oekologiskt kaffe

Vilka certifieringar kan du lita på? Vad är det för skillnad mellan ett ekologiskt och ett oekologiskt kaffe? Vad tjänar de som odlar mitt kaffe?

Vi tipsar: Fem skäl att välja ekologiskt kaffe

Lär dig fem snabba argument för varför det är bra att byta till ekologiskt kaffe.

Rapport: Vem betalar priset för vårt kaffe? (pdf)

 

Vill du också se mer eko i framtiden?

Vi fajtas för mer ekologiskt på tallrikarna. Ditt stöd gör skillnad.